GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105032020 Yönetim Bilimlerine Giriş Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek LisansYönetimde değişen paradigmalar ve örgüt kültürünün çevre ile ilişkisini kavramak Yönetimin temel fonksiyonlarından yola çıkılarak strateji ve karar alma mekanizmalarının oluşumunu irdelemek Yeni yönetim anlayışlarına ilişkin geniş bir bakış açısı oluşturmak


Doç. Dr. Burak ÇAPRAZ


1 Örgütlerin yönetimindeki temel kavramları kavrayabilmek.
2 Yöneticilerin organizasyonlar içerisindeki yerini, rollerini ve diğer çalışanlar ile ilişkilerini açıklayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu dersin sonunda öğrenciler, yönetimde değişen paradigmalar yanında örgüt kültürünün çevre ile ilişkisini kavramış olacaklardır. Yönetimin temel fonksiyonlarından planlamadan yola çıkılarak strateji ve karar alma mekanizmalarının oluşumu irdelenecek, yeni yönetim anlayışlarına değinilerek yönetim konularına ilişkin geniş bir bakış açısı oluşturulacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Değişen paradigmalar
2 Yönetim anlayışının gelişimi
3 Sistem Yaklaşımı
4 Modern ve Postmodern Örgüt Kuramları
5 Çevre ve örgüt kültürü
6 Küresel bir çevrede yönetim
7 Örgütsel hedef oluşturma ve planlama
8 Ara Sınav
9 Strateji formülasyonu ve uygulaması
10 Yönetsel karar verme
11 Örgütlemenin temelleri
12 Örgütsel değişim ve gelişme
13 Örgütlerde takım yönetimi
14 Yönetsel denetim sistemleri
15 Öğrenen örgütlerle ilişkin kavramlar
16 Final Sınavı

Robbins S. P., DeCenzo D., “Fundamentals of Management”, 4th Edition, Prentice Hall, (2004) Koçel, T., (2003),İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
Okuma 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 176

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 3 5 5 2 3 2 4 3 5 4 3 3 4
ÖÇ 2 5 5 3 5 5 2 3 2 4 3 5 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek