GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105022020 Örgüt Teorisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek LisansÖrgütlerin nasıl işlediğinin anlaşılması Durumsal faktörlerin yöneticilerin tercih ve seçimlerini nasıl etkilediğinin açıklanması


Doç. Dr. Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ


1 Örgütlerin yönetimindeki konuları açıklayan temel örgüt kuramlarını kavrayabilmek
2 Bir bilim dalı olarak örgüt teorisinin içeriği ve kapsamının anlaşılması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında Örgüt Teorisi ve uygulamaları derinlemesine incelenerek örnek olaylar yardımı ile irdelenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Örgütler ve Örgütsel Etkinlik
2 Paydaşlar, yöneticiler ve etik kavramlar
3 Değişen Küresel Çevrede Yönetim
4 Örgüt Tasarımdaki Temel Zorluklar
5 Örgüt Yapısının Tasarımı: Otorite ve Kontrol
6 Örgüt Yapısının Tasarımı: Uzmanlaşma ve Koordinasyon
7 Örgüt Kültürü Tasarımı ve Yönetimi
8 Ara Sınav
9 Örgütsel tasarım, Strateji ve Değişen Küresel Çevre
10 Örgütsel Tasarım, Rekabet Avantajları ve Teknoloji
11 Örgütsel Değişim Türleri ve Şekilleri
12 Örgütsel Dönüşüm: Doğum, Gelişme, Düşüş ve Ölüm
13 Karar verme, Öğrenme, Bilgi Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri
14 Yenilik, Kurum İçi Girişimcilik ve Yaratıcılık
15 Çatışma Yönetimi, Güç ve Politika
16 Final Sınavı

Sargut, A.S., Özen, Ş. (2010), Örgüt Kuramları, 2nci Baskı, İmge Jones G.R., (2010), Organizational Theory, Design and Change, 6th Edition, Prentice Hall. Hatch, M.J., Cunliffe, A.L. (2006), “Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives”, Oxford University Press.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Seminer 14 2 28
Bireysel Çalışma 12 2 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40
Okuma 16 1 16
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4
ÖÇ 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek