GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204105042020 Stratejik Yönetim Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


İşletme eğitimi alan öğrencilere öğrendikleri temel işletme bilgilerini örnek olaylar üzerinden işleyerek ve tartışarak, işletme bilgilerinin her yönüyle değerlendirilmesinin sağlanmasıdır.


DOÇ. DR. BURAK ÇAPRAZ


1 İşletmelerin çevresel koşullarda oluşan değişikliklere uyumunu değerlendirebilmek,
2 İşletmenin farklı fonksiyonlarına birleştirerek analiz etmek ve sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,
3 İşletmecilik sorunların çözümüne yönelik karar alıp, politika oluşturabilmek.


Yok


Yok


Dersin içeriğinde "Stratejik yönetim sürecinin temel elemanları, stratejik yönetim sürecindeki aşamalar, model oluşturulması, faydaları, strateji formülasyonu, şirket misyonu, çevresel analiz, temel çevresel değişkenler, rekabetçi profil matrisi, içsel değerlendirme yönetimi, pazarlama, finansal, üretim denetimi, stratejik analiz ve seçim, girdi aşaması, eşleme aşaması, karar aşaması, strateji uygulama süreci, strateji değerlendirme kavramsal çatısı" konuları yer almaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Ödev Konuları Dağıtımı
2 Stratejik Yönetimin Temel Kavramları – Stratejik Planlama
3 Stratejik Yönetimin Tanımı, Süreci, Kapsamı ve Gelişimi
4 Stratejik Analiz - SWOT Analizi
5 Stratejik Tasarım – Temel Rekabet Stratejileri
6 Stratejileri Uygulama- Stratejik Uyum ve Örgütsel Tasarım
7 Vize Haftası
8 Vize Haftası
9 Stratejik Sonuçların Değerlendirilmesi ve Kontrol
10 Diğer Stratejik Yönetim Konuları : Kriz Döneminde Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Küçük İşletmelerde Stratejik Yönetim
11 Örnek Olaylar
12 Örnek Olaylar
13 Ödev Sunumu
14 Ödev Sunumu
15 Ödev Sunumu
16 Final

• Essentials of Strategic Management, 3/E, J. David Hunger, Thomas L. Wheelen, Prentice Hall, 2004. • Strategic Management and Business Policy, 9/E, Tom Wheelen, J. David Hunger, Prentice Hall, 2004. • Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Erol EREN, 2002, Beta Yayınevi. • İşletme Politikası: Örnek Olaylar, Rıdvan KARALAR, 2002, Anadolu Üniversitesi. • All journals of this topic.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 16 2 32
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 168

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 3 5
ÖÇ 2 4 3 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5
ÖÇ 3 5 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek