GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205035071982 Türk Lehçeleri Metinleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrenciye, Kafkaslarda yaşayan ve bir Türk halkı olan Kumukların dillerinin umumi Türk lehçeleri içindeki yerini, Kumukçaya has gramer özelliklerini ve diğer lehçelerle ayrılan ve benzeşen yönlerini Kumukça eserler esasında artzamanlı ve eşzamanlı biçimde kavratmaktır.


Prof. Dr. İbrahim Şahin


1 (ÖÇ:5) Ulaştığı Kumukça kaynaklardan bilimsel çalışma yöntemlerine uygun olarak yararlanabilme becerisini kazanma. (PÇ: 12)
2 (ÖÇ:1) Ana hatlarıyla Kumukların ülkesi, kumukların tarihi ve kültürü hakında hakkında genel bilgi edinilmesi. (PÇ: 10)
3 (ÖÇ:4) Kumukçayla yazılmış metinleri fonetik, morjolojik yönden tahlil edebilme becerisini kazanma. (PÇ: 8)
4 (ÖÇ:3) Kumukça metinleri okuyup anlayabilme. (PÇ: 8)
5 (ÖÇ:2) Kumukçanın tarihi gelişimi ve tarihi Türk şiveleri ile Kumukça arasındaki bağı kavrayabilme. (PÇ: 6)

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kumukların tarihi, kültürü ve coğrafyası, Kumukçanın tarihi ve tarihi Türk şivelleriyle ilişkisi, Kumukçanın fonetiği, morfolojisi,Kumukça metin incelemesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların tanıtılması. Kumukların tarihi, kültürü ve yaşadıkları coğrafya hakında genel bilgi.
2 Kumukça nedir? Ne zaman yazı dili haline geldi? Tarhi ve çağdaş lehçelerle alakası nadir?
3 Kumukçanın alfabe sistemi ve Kumukçanın fonetiği
4 Kumukçanın grameri (morfolojik yapısı).
5 Kumukçanın grameri (sentakstik ve leksik yapsı).
6 Kumukça edebi metin örneklerinden Batır “Yiğit” masalı üzerinden gramer tahlili.
7 Batır masalının gramer tahlili (devamı).
8 Arasınav (Vize)
9 Kumukçanın edebi metin örneklerinden Hintiv va Onu Ulani Mintiş “Hintiv ve Onun Oğlu Mintiş” masalı üzerinden gramer tahlili.
10 Hintiv va Onu Ulani hikakayesinin gramer tahlili (devamı).
11 Kumukçanın edebi metin örneklerinden Aga-ini masalının gramer tahlili.
12 Kumukçanın edebi metin örneklerinden Dengiz At “Deniz Aygırı” adlı masalın gramer incelemesi.
13 Dengiz At masalının gramer incelemesi (devamı).
14 Şeyh Şamilin Rus Çarına yazdığı metnin gramer inelemesi
15 Genel Tekrar
16 Final

Ders Kitabı: Merhan Aziz, 2008, Dört Kumuk Masalı Üzerine Gramer İncelemesi, Grafiker Yayıncılık, Ankara. Ercilasun A. Bican (Ed.), 2007, Türk Lehçeleri Grameri, Kumuk Türkçesi (Çetin Pekacar) Akçağ Yayınları ss: 939-1008. Yardımcı Kaynaklar: Pekacar Çetin (2000), Kumuk Türkçesi Sözlüğü, Ankara. Kaymaz Zeki (1999), Kumuk Türkçesinde İsim Hal Ekleri, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı III, ss. 113-120. İnan Abdulkadir (1975) Kumuklar, Türk Ansiklopedisi, xxıı, Ankara, ss. 351-352. Tavkul Ufuk (1991), Kumukça ile Karaçayca Arasındaki Başlıca Farklılıklar, TDAY-Belleten, 32-37. Yüce Nuri (1992) Kumuk Türkçesiyle Tahir İle Zühre, TDAY-Belleten, ss.81-90. Levitskaya, L.S (1997), Kumıksiy Yazık, Yazıka Mira, Rasiskaya Akaemiya Nauka, Bişkek, ss.319-327.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek