GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205035312020 Göktürkçe Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Türkçenin tarihi bilinen ilk yazıtlarının dilini incelemek.


Prof.Dr. Gürer GÜLSEVIN


1 Türk dilinin Göktürk yazılı devrini tanıyabilme, (PÇ 6, 10)
2 Göktük Kağanlığı devrinin sosyal, siyasi ve kültürel özelliklerini tanıyabilme, (PÇ 6, 10)
3 Göktürk yazılarını öğrenmeye istekli oluş, (PÇ 6, 10)
4 Göktürk yazısının kökenini kavrayabilme, (PÇ 10)
5 Göktürk yazısının tarihî gelişimini açıklayabilme, (PÇ 10)
6 Göktürk yazısıyla ilgili kaynakları yazabilme, (PÇ 18)
7 Göktürk harfli metinlerden parçalar okuyabilme, (PÇ 7, 12)
8 Göktürkçenin fonetik özelliklerini tanıyabilme, (PÇ 7)
9 Göktürkçenin morfolojik özelliklerini tanıyabilme, (PÇ 7)
10 Göktürkçenin dil özelliklerini dikkate alarak Türkiye Türkçesine aktarmalar yapabilme, (PÇ 7, 12)
11 Göktürkçenin dil özelliklerini dikkate alarak çözümlemeler yapabilme, (PÇ 7)

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkçenin en eski yazılı belgeleri olan II. Göktürk Kağanlığı devrinden kalmış Runik harfli metinlerin dil yapıları, çağının sosyal ve kültürel özellikleriyle bağlantılı olarak ele alınacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Türk Dilinin Tarihi Bilinen En Eski Yazılı Anıtları Göktürk Yazısıyla Yazılı Metinlerin Tarihi Dağılımı
2 II. Göktürk Kağanlığı Devri a. Göktürk Tarihi b. Devrin siyasi yapısı c. Kağanlığın içinde bulunduğu koşullar
3 Göktürk yazısı ve özellikleri
4 Göktürkçenin fonetik özellikleri
5 Göktürkçenin morfolojik özellikleri a. İsim çekimi (çokluk, iyelik, hal)
6 Göktürkçenin morfolojik özellikleri b. Fiil çekimi
7 Göktürkçenin morfolojik özellikleri c. Fiilimsiler
8 ARASINAV (Vize)
9 Göktürkçenin morfolojik özellikleri ç. Yapım ekleri
10 Göktürkçenin cümle yapıları
11 Göktürkçe metin incelemeleri
12 Göktürkçe metin incelemeleri
13 Göktürkçe metin incelemeleri
14 Göktürkçe metin incelemeleri
15 Göktürkçe metin incelemeleri
16 FİNAL SINAVI

1. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, İstanbul 1995. 2. Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları I-II-III, Ankara 1986. 3. Talat Tekin, Orhon Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2006.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 5 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5 5
ÖÇ 11 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek