GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205035272010 Ad Bilimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı dilbilimin leksikoloji ve semantik alanlarıyla yakın ilişki içinde olan adbilimi (onomastik)’nin dilbilimi içindeki yerini, ilgi alanlarını, çalışma yöntemlerini öğretmek; Türkiye’de ve Türk dünyasında şimdiye kadar yapılan çalışmaları tanıtmak; öğrencileri bu alanda yapılacak çalışmalara hazırlamak ve teşvik etmektir.


Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN


1 (ÖÇ: 1) Dilbilim içinde adbilim (onomastik)in yerini kavrayabilme. (PÇ: 1)
2 (ÖÇ: 2) Adbilimin ilgilendiği konuları anlayabilme. (PÇ 2)
3 (ÖÇ: 3) Türk Adbilimin durumu, yapılan çalışmaları görüp kavrayabilme. (PÇ 18)
4 (ÖÇ: 4) Türk adbilimi alanında yapılabilecek çalışmalarda uygulanacak yöntemleri anlayabilme. (PÇ 24)
5 (ÖÇ: 5) Türk adbiliminin çeşitli alanlarınde lehçeler arası kaşılaştırmalı, art ve eş zamanlı yöntemlerle özgün çalışma planları hazırlayabilme. (PÇ 21)

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Onomastiğin dilbilimi içindeki yeri, Adbiliminin konuları, Yurt içinde ve dışında Türk adbilimi alandında yapılan çalışmalar, Türk adbiliminin sorunları ve çözüm yolları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişiyle ilgili bilgiler ve kaynakların tanıtılması. Adbiliminin genel dilbilim içindeki yeri, önemi ve ilgi alanları
2 Adbiliminin Türkiyedeki durumu; Türkiyede yapılan çalışmalar, eksiklikler.
3 Yeradıbilimi (Toponimi)nin anlamı, ilgi alanı, Türkiye’de ve Türk cumhuriyetlerinde yapılan çalışmalar
4 Bir adbilimi çalışması örneği olarak toponimi çalışması için hazırlanmış bir tez çalışma planının tanıtılması ve plan üzerinden yapılması gerekenlerin tartışılması
5 Antroponimi (kişi adı bilimi), dalları ve bu alanda yapılan ve yapılması gereken çalışmalar
6 Etnonimi (soy-sop adı bilimi) nadir? Türkoloji çalışmaları için önemi ve bu alanda yapılan çalışmalar, yapılması gerekenler.
7 Öğrencilerin adbilim alanında yapmış oldukları planların sınıf içinde değerlendirilmesi
8 Arasınav (Vize)
9 Adbilimin daha az bilinen diğer alanlarıyla ilgili düşünce ve görüşler.
10 Bunlardan fitonomi (bitki adı bilimi) alanında yapılan ve yapılması gereken çalışmalar.
11 Zoonimi (hayvan adı bilimi) alanı, yapılanlar yapılması gerekenler. Bu alanda yapılacak mukayeseli çalışmaların önemi.
12 Adbilimin diğer alanları, yapılanlar ve yapılması gerekenler.
13 Yıl içinde verilen ödevlerin sınıf içinde değerlendirilmesi.
14 Yıl içinde verilen ödevlerin sınıf içinde değerlendirilmesi.
15 Konuların genel tekrarı
16 Final

Abdrahmanov, A. (1959). Kazkstannıŋ Jer-su Attarı. Almatı : Kazak SSR Gılım Akademiyası. Acaroğlu, M. T. (1988). Bulgaristan’da Türkçe Yer Adları. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ataniyazov, S. (1980). Türkmenistanıŋ Geografik Atlarınıŋ Düşündirişli Sözlügi. Aşhabad: Ilım. Bayramov, A. (1996). Gedim Oguz Ellerinin –Agbaba, Şöreyel ve Pembek Bölkelerinin Yer-yurd Adları (Toponimleri). Sumgayıt: Göytürk. Bozyiğit, A. E. (1995). Türk Ad Bilimi Bibliyografyası, Ankara 1995, Kozan Ofset. Bulgarova, M. A. (1999). Nogayskaya Toponimiya. Stavropol: Nauka. Gülensoy, T. (1995). Türkçe Yer Adları Kılavuzu. Ankara: TDK. İsayev, D. (1977). Cer-Suu Attarının Sırı. Furunze: Mektep Basması. Karatayev, O. (2003). Kırgız Etnonimder Sözdügü. Bişkek: Kırgız-Türk Manas Üniversiteti. Karayev, S. (1978). Geografik Nomlar Manosi. Toşkent: Üzbekistan. Konkobayev, Kadirali (1980). Toponimiya Yujnoy Kirgizii. Frunze: İlim. Mahpirov, V. U. (1997). İmena Dalekih Predkov. Almatı: Ministerstvo Nauki-Akademiya Nauk Pespubliki Kazakstan. Molçanova, O. T. (1982). Strukturnıye Tipi Türkskih Toponimov Gornogo Atlaya. Gornıy-Altay: İzdatelstvo Saratovskogo Universiteta. Ondar, B. K. (2004). Toponimiçeskiy Slovar Tuvı. Abakan: İzdatelstvo Hakasskogo Gosudarstvennogao Universiteta im. N. F. Katanova. Sakaoğlu, S. (2001). Türk Ad Bilimi I, Giriş, Ankara, TDK. Sattarov, G. F. (1973). Tataristan ASSR’nıŋ Antropo-toponimnarı. Kazan: Kazan Üniversiteti Neşriyatı. Umar, B. (1993). Türkiye’deki Tarihsel Adlar. İstanbul: İnkılap Kitabevi.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek