GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205035142015 Türk Dili Tarihi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Türk dilinin evrelerini tanımak ve incelemek.


Prof.Dr. Zeki Kaymaz


1 Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini açıklayabilme
2 Türk Dilinin mensup olduğu dil ailesinin özelliklerini tanıyabilme
3 Türk Dilinin türeme ve doğuş meselesini öğrenmeye istekli oluş
4 Türk Dilinin devreleri ve milattan önceki durumunu kavrayabilme
5 Türk Dilinin Proto Türkçe devri hakkında temel bilgiyi edinebilme
6 Türk Dilinin devrelerine ait temel kaynakları yazabilme
7 Türk Dilinin Göktürk ve Uygurlar dönemine ait yazı sistemlerini tanıyabilme
8 Türk dilinin Doğu ve Batı Türkçesinin temel kaynaklarını sıralayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türk dilinin en eski devirleri hakkında bilgi verildikten sonra Türk dilinin geçirdiği evreler, tespit edilen dil belgeleriyle birlikte incelenecek, Türk dilinin en önemli eserlerini öğrencilerin görmesi sağlanacak ve bu eserler hakkında yapılan araştırmalar (yerli ve yabancı yayınlar olarak) tanıtılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri
2 Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
3 Türk Dilinin Türeme ve Doğuş Meselesi
4 Türk Dilinin Devreleri ve Milattan Önceki Durumu
5 Sümerce-Türkçe İlişkisi
6 Proto Türkçe Devri Türk Dilinin Lehçe, Şive ve Ağızlara Ayrılışı
7 Hunlar ve Dilleri
8 Ara Sınav
9 Eski Türkçe Devri
10 Köktürkler ve onların tarihi, dilleri, yazısı ve Köktürkçe hakkında kaynakça
11 Uygurlar ve onların tarihi, dilleri, yazısı ve Uygurca hakkında kaynakça
12 Orta Türkçe Devri A. Karahanlılar
13 Kuzey-Doğu Türkçesi B. Harezm ve Kıpçak Türkçesi C. Çağatay Türkçesi
14 Batı Türkçesi A. Batı Türkçesinin Doğuşu B. Eski Oğuz Türkçesi
15 C. Osmanlı Türkçesi
16 Final Sınavı

1. Osman Nedim Tuna, Türk ve Sümer Dillerinin Tarihi İlgi Düzeni, TDK Yay., Ankara 1989. 2. Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Örnekleri I, DTCF Yay., Ankara 1963. 3. A. Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, İstanbul 1984. 4. Gürer Gülsevin, Türkoloji Kaynakları ve Bibliyografyası, Malatya 1986. 5. Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yürminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2004.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4 4
ÖÇ 8 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek