GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205035242015 Özbek Türkçesi Metin İncelemeleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, Ortaasya’da yaşayan bir Türk halkı olan Özbeklerin dilinin genel Türk lehçeleri içindeki yerini, Özbekçeye has gramer özelliklerini ve diğer lehçelerle benzeşen ve farklılaşan yönlerini öğrenciye kavratmak; öğrenciyi Özbekçe metinleri okuyup anlayabilir düzeye getirmektir.


Yard.Doç. Dr. İbrahim Şahin


1 (ÖÇ:5) Ulaştığı Özbekçe kaynaklardan bilimsel çalışma yöntemlerine uygun olarak yararlanabilme becerisini kazanma. (PÇ: 12)
2 (ÖÇ:2) Özbekçenin tarihi gelişimi ve tarihi Türk şiveleri ile Kumukça arasındaki bağı kavrayabilme. (PÇ: 6)
3 (ÖÇ:3) Özbekçe metinleri okuyup anlayabilme. (PÇ: 8)
4 (ÖÇ:1) Ana hatlarıyla Özbekistan, özbeklerin tarihi ve kültürü hakında hakkında genel bilgi edinilmesi. (PÇ: 10)
5 (ÖÇ:4) Özbekçeyle yazılmış metinleri fonetik, morjolojik yönden tahlil edebilme becerisini kazanma. (PÇ: 8)

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Özbekçenin tarihi, kültürü ve coğrafyası, Özbekçenin tarihi ve tarihi Türk şivelleriyle ilişkisi, Özbekçenin fonetiği, Özbekçenin Morfolojisi, Özbekçenin metin incelemesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersle, dersin işlenişiyle ve kaynaklarla ilgi bilgilendirme.
2 Ana hatlarıyla Özbekler ve Özbekistan hakkında bilgi ve değerlendirmeler. Genel Türk dili ve yaşayan Türk lehçeleri arasında Özbekçenin yeri.
3 Özbek Türkçesinin ses özelliklerin öğretilmesi
4 Özbek Türkçesinin şekil özelliklerinin öğretilmesi
5 Özbekçe basit metin örnekleri ve gramer tahlili
6 Özbekçe basit metin örnekleri ve gramer tahlili
7 Özbekçe yazılmış metinlerin Türkiye Türkçesine aktarımı
8 Arasınav (Vize)
9 Özbekçe yazılmış şiir örneklerinin okunması ve gramer incelemelerinin yapılması
10 Özbek basınından (gazetelerinden) metin örnekleri ve bunların incelenmesi
11 Özbek basınından (gazetelerinden) metin incelemeleri
12 Özbek edebiyatının ünlü simaların ve eserlerinin tanıtımı, bazı edebi örneklerin dil açısından değerlendirilmesi
13 Özbekçe konuşma örneklerinin dinlenmesi ve bunların değerlendirilmesi
14 Bir Özbekle karşılaştıklarında onunla iletişim kurabilecek düzeyde bazı konuşma kalıplarının ezberlenmesi.
15 Bir Özbekle Özbekçe konuşma pratik çalışmaları
16 Final

1. Nazarov K, Sayfullayeva R, Ubaydullayeva M, 1993, Özbek Tili (İhtisoslik Grammatikası), Toşkent, Okituvçi. 2. Ercilasun A. Bican (Ed.), 2007, Türk Lehçeleri Grameri, Özbek Türkçesi (Yazan: Rıdvan Öztürk) Akçağ Yayınları ss: 291-354.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek