GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205035222016 Eski Uygurca Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Türkçenin tarihî dönemlerinden Eski Uygurcayı incelemek.


Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN


1 Türk dilinin tarihi dönemlerini tanıyabilme,
2 Eski Uygurcanın Türk dili tarihi içerisindeki yerini değerlendirebilme
3 Eski Uygurcanın Türk dili tarihi içerisinde yerini kavrayabilme
4 Eski Uygur yazısını öğrenmeye istekli oluş
5 Eski Uygur yazısını okumanın önemini takdir ediş
6 Eski Uygurca hakkında yapılan çalışmaları listeleyebilme
7 Eski Uygurcanın eserlerini tanıyabilme
8 Eski Uygurcanın fonetik özelliklerini kavrayabilme
9 Eski Uygurcanın morfolojik özelliklerini kavrayabilme
10 Eski Uygurca metinleri Türkiye Türkçesine aktarabilme
11 Eski Uygurca isim çekim eklerini tanıyabilme
12 Eski Uygurca fiil çekim eklerini tanıyabilme
13 Eski Uygurcanın fiilimsilerini tanıyabilme
14 Eski Uygurca cümle yapısını tahlil edebilme
15 Eski Uygurca söz gruplarını kavrayabilme
16 Eski Uygurcanın kelime bilgisini özelliklerini inceleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste Köktürk devresinden sonra gelen Eski Uygur dönemi yadigarları ve Budist metinleri tanıtılacak ve bu metinlerin Köktürkçe ile olan ses ayrılıkları üzerinde durulacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı– Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Türk Dilinin Tarihinin Dönemleri
2 Eski Uygur Kağanlığının Tarihi ve Kültürü Eski Uygurcanın Gelişimi Eski Uygurca Üzerine Yapılan Çalışmalar
3 Eski Uygurcanın Dil Özellikleri: Fonetik Özellikler
4 Eski Uygurcanın Dil Özellikleri: Eski Uygur Harflerini Okuma ve Yazma Çalışması
5 Eski Uygur Yazısının Kökeni ve Tarihî Gelişimi
6 Eski Uygurcanın Morfolojik Özellikleri
7 Çekim Ekleri: İsimlerde Çokluk ve İyelik
8 ARASINAV (Vize)
9 Çekim Ekleri: Hal Ekleri ve Metinlerden Alıştırmalar
10 Fiilimsiler
11 Fiil Çekimi: Şahıs ve Zaman Kategorisi
12 Yapım Ekleri ve Metinlerden Alıştırmalar
13 Cümle Yapıları
14 Metinler Üzerinde Alıştırmalar, Aktarma ve Kelime Tahlili
15 Metinler Üzerinde Alıştırmalar, Aktarma ve Kelime Tahlili
16 FİNAL SINAVI

1. A. Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul 1968. 2. Ceval Kaya, Uygurca Altun Yaruk, Ankara 1994.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 4 3
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5 5 4 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4 4 4
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5 4
ÖÇ 11 5
ÖÇ 12 5
ÖÇ 13 5
ÖÇ 14 5
ÖÇ 15 5
ÖÇ 16 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek