GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205035322020 Dil Bilgisinin Temel Kavramları Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek LisansBu dersin amacı dilbilgisinde kullanılan temel kategorilerin ve bu kategorilere ilişkin kavramların tanıtılmasıdır.


Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ


1 Dil, dilyetisi ve dilbilgisi kavramlarını ayırt eder ve tanımlar.
2 Evrensel dilbilgisindeki ilke ve değiştirgenleri kavrar.
3 Dilbilgisel ulamlar ve bunların alt paradigmalarını Türkçe ve dünya dillerinden örneklerle açıklar.

Birinci Öğretim


Yok


yok


Dilyetisi, evrensel dilbilgisi, ilkeler ve değiştiegenler, dilbilgisel ulamlar, tipolojik sınıflamalar ve ölçütler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilişsel bir yeti ve bir dizge olarak dil
2 Dilyetisi ,evrensel dilbilgisi, açık ve örtük dilbilgisi
3 Dilbilgisel kategoriler: adcıl kategoriler
4 Dilbilgisel kategoriler: adcıl kategoriler
5 Dilbilgisel kategoriler: adcıl kategoriler
6 Dlbilgisel kategotriler: eylemcil kategoriler
7 Dlbilgisel kategotriler: eylemcil kategoriler
8 Dlbilgisel kategotriler: eylemcil kategoriler
9 Dlbilgisel kategotriler: eylemcil kategoriler
10 Biçim-sözdizimsel konular
11 Biçim-sözdizimsel konular
12 Biçim-sözdizimsel konular
13 Dilbilimsel Tipoloji
14 Dilbilimsel Tipoloji
15 Dilbilimsel Tipoloji
16 Türkçe üzerine dilbilgisel çalışma konularının değerlendirilmesi

Uzun, N.E.(2004). Dilbilgisinin Temel Kavramları Özgen, M. ve Koşaner, Ö.(2016). Dünya Dillerinden Örneklerle Dilbilimsel Tipoloji Haspelmath, M. (2005). The World Atlas of Langıage Structures.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 4 3
ÖÇ 2 5 4 5 5 3
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek