GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205015342020 Araştırma Teknikleri ve Etik (E) Ders 1 1 6,00

Yüksek LisansBu derste öğrencilere, dil ve lehçeler alanında, akademik araştırma ve yayın tekniklerinin öğretilmesi; yapılan yayınları, eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilme ve etik anlayış kazandırma amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. İbrahim Şahin


1 Dilciliğe ait terminolojinin ana hatlarıyla öğrenilmesi
2 Dilciliğin araştırma alanlarının öğrenilmesi
3 Dilcilikte kullanılan yöntemlerinin öğrenilmesi
4 Dilcilikte veri toplama ve değerlendirme yönteminin öğrenilmesi
5 Dilcilikte yayın çeşitleri ve yayın yöntemleri
6 Dilcilikle ilgili yayınların bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi

Birinci Öğretim


yok


yok


Bu dersin içeriği, dilciliğin alanları, terminolojisi, araştırma yöntemleri, malzeme derleme ve sınıflandırma konularını ve çeşitli bilimsel çalışmaların yazım tekniklerini kapsar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türk Dili ve Lehçelerinde alan ve yöntem sorunu
2 Türk Dili ve Lehçelerinin dilcilik içindeki yeri
3 Türk Dilciliğinin kaynakları
4 Türk Dili alanında, bilimsel çalışma alanları
5 Dilcilikte alan araştırmaları: Geçmişi ve bugünü
6 Dilcilikte alan araştırma yöntemleri ve veri toplama
7 Dilcilikte alan araştırmalarından elde edilen verilerin tasnif ve arşivlenmesi
8 Ara Sınav
9 Türk Dili alanında etik sorunlar: özgünlük ve intihal
10 Türk Dilciliğinde eleştiri kültürü
11 Türk Dilciliğinde yayınlara eleştirel yaklaşımlar ve yayın değerlendirme
12 Türk Dilciliğinde terminoloji sorunu
13 Türk Dilciliğinde bilimsel yayın türleri
14 Türk Dilciliğinde bilimsel deneme
15 Türk Dilciliğinde makale incelemesi ve yazım teknikleri
16 Final Sınavı

RESNİK, D. B. Bilim Etiği Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2004. DAY, R. A, Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayınlanır?, 10. Baskı, TÜBİTAK, 2005. ALTUN, Ara; Dipnot ve Bibliyografya Esasları, İstanbul 1986. BERKÖZ, S.; Tez Çalışmalarıyla İlgili Kavramlar, İstanbul 1976. DÜZGÜNEŞ, O; Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, Ankara 1984. PAMUKÇU, M. – DİLMEN, S.; Araştırma ve Bilimsel Yayınlarda Temel İlkeler, Ankara 1967. Mimaride Türk Milli Üslûbu Semineri, 11-12 Haziran 1984, İstanbul. TÜTENGİL, C.O.; Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metod, İstanbul 1981. AKSAN, D. Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dilbilim, 1990.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 4 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 4 4 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek