GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205035252021 Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri I : Giriş Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Türkçenin tarihî dönemlerini karşılaştırmalı olarak incelemek.


Prof.Dr. Zeki KAYMAZ


1 Tarihî Türk Lehçelerinin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) oluşum sürecini açıklayabilme
2 Tarihî Türk Lehçelerinin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) Türk Dili tarihi içindeki yerini kavrayabilme
3 Tarihî Türk Lehçelerinin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) temel kaynaklarını, eserlerini yazabilme
4 Tarihî Türk Lehçelerine (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) ait metinleri kendi alfabelerinde okuyabilme
5 Tarihî Türk Lehçelerinin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) fonetik özelliklerini tanıyabilme
6 Tarihî Türk Lehçelerinin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) fonetik özelliklerini karşılaştırabilme
7 Tarihî Türk Lehçelerinin morfolojik özelliklerini tanıyabilme
8 Tarihî Türk Lehçelerinin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) birbirinden ayrılan morfolojik özelliklerini sıralayabilme
9 Tarihî Türk Lehçeleri (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) metinleri üzerinde ek-kök çözümlemeleri yapabilme
10 Tarihî Türk Lehçeleri (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) metinlerinin cümle yapılarını çözümleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sümerce yazılı metinlerden başlayıp 21. yüzyıla kadarki Türk Dili ve lehçelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi; Eski Doğu Türkçesi ve Eski Batı Türkçesinin mukayesesi; Köktürkçeden 20. yüzyıla kadarki dönemde ürün veren tarihi lehçelerin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi) eserlerinden hareketle dil özelliklerinin tespiti yapılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Tarihi bilinen en eski belgelerden hareketle Türk Dilinin tarihi ve kaynakları
2 Tarihî Türk Lehçelerinin (Eski Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi) oluşumu ve dönemleri
3 Alfabeler- Tarihî Türk lehçelerinin kullandıkları alfabeler ve örnek metinler üzerinde kavrama çalışmaları
4 Göktürkçenin dil özellikleri ve metin incelemeleri
5 Eski Uygurcanın dil özellikleri ve metin incelemeleri
6 Karahanlı Türkçesinin dil özellikleri ve diğer lehçeler ile farklılıkları
7 Divanü Lugati’t-Türk’teki lehçe bilgileri
8 ARA SINAV
9 Divanü Lugati’t-Türk’ten metin incelemeleri
10 Kutadgu Bilig’den metin incelemeleri
11 Harez Türkçesinin dil özellikleri ve diğer lehçeler ile farklılıkları
12 Harezm Türkçesi metin incelemeleri
13 Nehcü’l-Feradis’ten metin incelemeleri
14 Harezm Türkçesi metin incelemeleri
15 13. yüzyıla kadarki metinlerde geçen Oğuzca unsurlar
16 FİNAL SINAVI

1. Osman Nedim Tuna, Türk ve Sümer Dillerinin Tarihi İlgi Düzeni, TDK Yay., Ankara 1989. 2. A. Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara 1997. 3. Janos Eckmann, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar (Yay. Haz. Osman Fikri Sertkaya), TDK Yay., Ankara 2003.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5 4
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek