GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205035262021 Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri II : Metin İncelemeleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Türkçenin tarihî dönemlerini karşılaştırmalı olarak incelemek.


Prof.Dr. Zeki KAYMAZ


1 Tarihî Türk Lehçelerinden Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinin oluşum sürecini açıklayabilme, ,
2 Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili tarihi içindeki yerini kavrayabilme,
3 Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinin temel kaynaklarını, eserlerini yazabilme
4 Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinin ait metinleri kendi alfabelerinde okuyabilme,
5 Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinin fonetik özelliklerini tanıyabilme,
6 Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski karşılaştırabilme,
7 Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinin morfolojik özelliklerini tanıyabilme,
8 Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinin birbirinden ayrılan morfolojik özelliklerini sıralayabilme,
9 Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi metinleri üzerinde ek-kök çözümlemeleri yapabilme,
10 Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin cümle yapılarını çözümleyebilme
11 Oğuzca olmayan tarihî lehçelerdeki Oğuzca unsurları tanıyabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sümerce yazılı metinlerden başlayıp 21. yüzyıla kadarki Türk Dili ve lehçelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi; Eski Doğu Türkçesi ve Eski Batı Türkçesinin mukayesesi; Köktürkçeden 20. yüzyıla kadarki dönemde ürün veren tarihi lehçelerin (Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi) eserlerinden hareketle dil özelliklerinin tespiti yapılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri
2 Orta Türkçe dönemi lehçelerinin genel özellikleri
3 Kıpçak Türkleri ve yazılı metinleri
4 Kıpçak Türkçesinin dil özellikleri ve diğer lehçelerden farklılıkları
5 Kıpçak Türkçesi metin incelemeleri
6 Kıpçak Türkçesi metin incelemeleri
7 Çağatay Türkçesinin oluşumu ve yazılı metinleri
8 Ara Sınav
9 Çağatay Türkçesinin dil özellikleri ve diğer lehçelerden farklılıkları
10 Çağatay Türkçesi metin incelemeleri
11 Çağatay Türkçesi metin incelemeleri
12 Eski Anadolu Türkçesinin oluşumu ve yazılı metinleri
13 Eski Anadolu Türkçesinin dil özellikleri ve diğer lehçelerden farklılıkları
14 Eski Anadolu Türkçesi metin incelemeleri
15 Eski Anadolu Türkçesi metin incelemeleri
16 Final

1. Osman Nedim Tuna, Türk ve Sümer Dillerinin Tarihi İlgi Düzeni, TDK Yay., Ankara 1989. 2. A. Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara 1997. 3. Janos Eckmann, Çağatayca El Kitabı (Çev. Günay Karaağaç), İstanbul 1988. 3. Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yay., Ankara 1997.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4 3
ÖÇ 3 4 3
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4 4
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 4 4
ÖÇ 9 4
ÖÇ 10 4
ÖÇ 11 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek