GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205035292021 Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi I : Ses Bilgisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Türk lehçelerinin ses bilgisini karşılaştırmalı olarak incelemek.


Prof.Dr. Zeki KAYMAZ


1 Çağdaş Türk lehçelerinin fonetik ölçütlere göre sınıflandırılmasını kavrayabilme
2 Çağdaş Türk lehçelerinin fonolojisini inceleyebilme
3 Çağdaş Türk lehçelerinin arasındaki ses denkliklerini tanıyabilme
4 Çağdaş Türk dil gruplarını fonetik bakımdan karşılaştırabilme
5 Türk dil gruplarının fonetik özelliklerini karşılaştırabilme
6 Temel kelimelerin değişik Türk lehçelerinde olabilecek şeklini tahmin edebilme
7 Kıpçak grubu Türk lehçelerinin fonetik özelliklerini tanıyabilme
8 Çağdaş Türk lehçeleri arasındaki ses denkliklerini anlamaya istekli oluş
9 Karluk grubu Türk lehçelerinin fonetik özelliklerini tanıyabilme
10 Türk dil gruplarını tanıyabilme
11 Karşılaştırmalı Türk dili fonolojisinin önemini takdir ediş
12 Çuvaş Türkçesinin fonetik özelliklerini diğer dil gruplarından ayırabilme
13 Bir metnin, fonetik özelliklerine bakarak, hangi Türk lehçesine ait olduğunu tahmin edebilme
14 Türk lehçelerinin sınıflandırılma ilkelerini değerlendirebilme
15 Çağdaş Türk lehçelerini fonetik açıdan karşılaştırabilme
16 Oğuz grubu Türk lehçelerinin fonetik özelliklerini tanıyabilme
17 Sibirya grubu Türk lehçelerinin fonetik özelliklerini tanıyabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bugün yazıya sahip olan lehçeler başta olmak üzere günümüzde konuşulan bütün lehçelerimiz; a)Vokaller b)Konsonantlar açısından incelenecek, özel ve ortak ses hadiseleri üzerinde tek tek durulacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Türk Dilinin Tasnifi Meselesi Türk Dili Grupları ve Bunların Genel Fonetik Özellikleri
2 Oğuz Grubu Türk Lehçeleri a. Gruba dahil lehçeler b. Grubun ortak fonetik özellikleri c. Türkiye Türkçesinin fonetik özellikleri d. Azerbaycan Türkçesinin fonetik özellikleri e. Gagauz Türkçesinin fonetik özellikleri
3 d. Türkmen Türkçesinin fonetik özellikleri e. Halaç Türkçesinin fonetik özellikleri
4 Kıpçak Grubu Türk Lehçeleri a. Gruba dahil lehçeler b. Grubun ortak fonetik özellikleri c. Karaim Türkçesinin fonetik özellikleri d. Tatar Türkçesinin fonetik özellikleri
5 e. Başkurt Türkçesinin fonetik özellikleri f. Kırgız Türkçesinin fonetik özellikleri
6 g. Kazak – Nogay - Karakalpak Türkçelerinin fonetik özellikleri
7 Karluk Grubu Türk Lehçeleri a. Gruba dahil lehçeler b. Grubun ortak fonetik özellikleri c. Özbek Türkçesinin fonetik özellikleri
8 ARASINAV (Vize)
9 d. Yeni Uygur Türkçesinin fonetik özellikleri
10 Sibirya Grubu Türk Lehçeleri a. Gruba dahil lehçeler b. Grubun ortak fonetik özellikleri c. Hakas Türkçesinin fonetik özellikleri d. Altay Türkçesinin fonetik özellikleri
11 e. Tuva Türkçesinin fonetik özellikleri
12 f. Yakut Türkçesinin Fonetik Özellikleri
13 Çuvaş Türkçesinin Fonetik Özellikleri
14 Karşılaştırmalı Sözcük Alıştırmaları
15 Karşılaştırmalı Sözcük Alıştırmaları
16 FİNAL SINAVI

1. Ahmet Cevat Emre, Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme)-Fonetik, İstanbul 1949. 2. Ferhat Zeynalov, Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi, İstanbul 1993. 3. Talat Tekin – Mehmet Ölmez, Türk Dilleri, Ankara 1995.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4 4 5
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 4 5
ÖÇ 7 4 5
ÖÇ 8 4 5
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5 5
ÖÇ 11 5
ÖÇ 12 5
ÖÇ 13 5
ÖÇ 14 5
ÖÇ 15 5
ÖÇ 16 5 4
ÖÇ 17 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek