GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205015652021 Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi II : Şekil Bilgisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Türk lehçelerinin şekil bilgisini karşılaştırmalı olarak incelemek.


Prof.Dr. Zeki KAYMAZ


1 Çağdaş Türk lehçelerindeki sayı sistemlerini karşılaştırabilme
2 Çağdaş Türk lehçelerindeki zarffilleri karşılaştırabilme
3 Çağdaş Türk lehçelerinin morfolojik özelliklere göre sınıflandırılma ilkelerini değerlendirebilme
4 Çağdaş Türk lehçelerindeki birliktelik şekillerini sıralayabilme
5 Hal eklerinin çağdaş Türk lehçelerindeki şekillerini karşılaştırabilme
6 Çağdaş Türk lehçelerindeki hal eklerini tanıyabilme
7 Türk dil gruplarını tanıyabilme
8 Çağdaş Türk lehçelerindeki sayı adlarını tanıyabilme
9 Çağdaş Türk lehçelerindeki sıfatfiilleri karşılaştırabilme
10 Çağdaş Türk lehçelerindeki üleştirme şekillerini sıralayabilme
11 Çağdaş Türk lehçelerindeki zamirleri karşılaştırabilme
12 Karşılaştırmalı Türk dili morfolojisinin önemini takdir ediş
13 Çağdaş Türk lehçelerinin morfolojik özelliklerini inceleyebilme
14 Çağdaş Türk lehçeleri arasındaki ses denkliklerini anlamaya istekli oluş

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bugün yazıya sahip olan lehçeler başta olmak üzere günümüzde konuşulan bütün lehçelerimiz şekil bilgisi (morfoloji) özellikleri açısından incelenecek, özel ve ortak şekil özellikleri üzerinde tek tek durulacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Türk Dilinin Tasnifi Meselesi Türk Dili Grupları ve Bunların Genel Morfolojik Özellikleri
2 Hal Ekleri a. Yalın Hal b. İlgi Hali c. Belirtme Hali d. Yönelme Hali
3 e. Bulunma Hali f. Ayrılma Hali g. Yön Gösterme Hali h. Eşitlik Hali i. Araç Hali
4 Birliktelik Üleştirme Sıra Sayıları
5 Sayı Adları
6 Türkçede Sayı ve Sayı Sistemleri
7 Türkçede Sayı ve Sayı Sistemleri
8 ARASINAV (Vize)
9 Zamirler
10 Sıfatfiiller
11 Sıfatfiiller
12 Sıfatfiiller
13 Zarffiiller
14 Zarffiiller
15 Zarffiiller
16 FİNAL SINAVI

1. Ahmet Cevat Emre, Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme)-Fonetik, İstanbul 1949. 2. Ferhat Zeynalov, Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi, İstanbul 1993. 3. Talat Tekin – Mehmet Ölmez, Türk Dilleri, Ankara 1995.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5 5
ÖÇ 10 5
ÖÇ 11 5 5
ÖÇ 12 4 5
ÖÇ 13 5
ÖÇ 14 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek