GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205015662021 Sözdizime Giriş Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek LisansBu dersin amacı dilbilgisinin sözdizim bileşenine ilişkin temel ilke ve kavramların öğretilmesidir.


Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ


1 Öbek yapı kurallarını bilir.
2 Temel ve karmaşık tümce yapısına ilişkin çözümleyici kavramları bilir.
3 Üretici dilbilgisi kuramı ve alt kuramlara ilişkin temel kavramları bilir.
4 Dilbilgisinin bileşenleri arasındaki ilişkileri açıklayabilir.
5 Biçimsel anlambilime ilişkin temel düzeyde çözümlemeler yapar.

Birinci Öğretim


yok


yok


Evrensel dilbilgisi, öbek yapı kuralları, basit ve karmaşık tümce yapısı, Türkçe üzerine sözdizim çalışmaları, biçimsel anlambilim


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 N. Chomsky: Üretici Dilbilgisi Kuramı, ilekeler ve değiştirgenler
2 N.Chomsky: Üretici Dilbilgisi Kuramı, İlkeler ve Değiştirgenler
3 Öbek yapı kuralları: ad öbeğinin iç yapısı
4 Öbek yapı kuralları: eylem öbeğinin iç yapısı
5 Öbek yapı kuralları: sıfat, belirteç ve ilgeç öbekleri
6 Rol kuramı
7 Rol Kuramı
8 Bağlama ve Yönetme Kuramı
9 Bağlama ve Yönetme Kuramı
10 Karmaşık tümce yapısı
11 Karmaşık tümce yapısı
12 Biçimsel Anlambilim
13 Biçimsel Anlambilim
14 Biçimsel Anlambilim
15 Türkçe üzerine sözdizimsel çalışma konularının değerlendirilmesi
16 Türkçe üzerine sözdizimsel çalışma konularının değerlendirilmesi

Uzun, N.E.(2000). Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe Bayırlı, İ.K. (2019). Türkçede Anlam Yasaları. İzmir: Pegem Akademi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 4 5 4
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 3
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek