GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205015192021 Halk Bilimi Teorileri I (Kavramlar ve Tanımlar) Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Halk Bilimi terimlerini kavratmak, Halk Bilimi alanında dünyada kullanılmış ve kullanılmakta olan teorileri tanıtmak, Halk Bilgisi yaratmalarının derlenmesi ve incelenmesinde kullanılan temel yöntemleri öğretmek.


Prof. Metin EKİCİ


1 Halk ve Halk Bilimi’ni, kapsamını ve içeriğini tanımlayabilmek.
2 Kültür, Gelenek, görenek, terimlerini tanımlayabilmek.
3 Halk Bilimi’nin sosyal bilimler içindeki yerini tanımlayabilmek.
4 Halk Bilimi’nin kaynaklarını tanımlayabilmek.
5 Halk Bilimi derlemelerini projelendirebilmek.
6 Halk Bilimi derleme öncesi hazırlıkları yapabilmek.
7 Halk Bilimi derleme yöntemlerini uygulayabilmek.
8 Halk Bilgisi ürünlerini sınıflandırabilmek.
9 Halk bilgisi ürünlerini arşivleyebilmek.
10 Halk bilgisi ürünlerini yayına hazırlayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Halk Bilimi’nin kapsamı, kavram ve terimleri, halk biliminin tarihçesi ve kaynakları, halk biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, halk bilimi alan derleme çalışması, derlemenin projelendirilmesi, derlenen ürünlerin çözümü, yazıya geçirilmesi, sınıflandırılması ve arşivlenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: kapsam, amaç, kaynaklar.
2 Halk, Halk Bilgisi ve Halk Bilimi Kavramları.
3 Halk Bilgisi Ürünlerinin Özellikleri.
4 Türkiye’de Halk Bilimi Çalışmalarının Kısa Tarihçesi.
5 Halk Bilimiyle İlgili Bazı Terimler.
6 Halk Biliminin Kaynakları.
7 Halk Bilgisi Derlemede Önemli Terimler.
8 Ara Sınav (Vize Sınavı)
9 Halk Bilgisi Ürünlerini Derlemede Proje Hazırlama.
10 Alana Çıkmadan Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar.
11 Alanda Kullanılan Derleme Yöntemleri.
12 Derleme Yöntemlerinin Alanda Kullanımı
13 Alanda Derleme Çalışmasından Sonra Yapılması Gerekenler.
14 Alanda Derleme Çalışması Sunumu-I
15 Alanda Derleme Çalışması Sunumu-II
16 Final Sınavı

Artun, Erman. Türk Halk Bilimi. İstanbul: Kitabevi, 2005. Boratav, P. Naili. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Gerçek Yay., 1988. Boratav, P. Naili. 100 Soruda Türk Folkoru. İstanbul: Gerçek Yay., 1984. Dorson, R.M. Günümüz Folklor Kuramları. Çev. S. Gürçayır, Y. Özay. Ankara: Geleneksel yayınları, 2006 Dünya Halk Bilimi Çalışmaları Tarihi. Hz. G.Ö. Eker, M.Ö. Oğuz, N. Özdemir. Ankara: Milli Folklor Yay, 2003. Ekici, Metin. Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Ankara: Geleneksel Yayınları, 2007. Eight Words for the Study of Expresive Culture. Ed. By. Burt Feintuch. Chicago: Unv. İllinois Pres, 2003. Dorson, M. Folkorun Sahtesi. Hz. S. Gürçayır. Ankara: Geleneksel, 2007. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar I-II-III Hz. G.Ö. Eker, M. Ekici, M.Ö. Oğuz, N. Özdemir. Ankara: Geleneksel Yayınları 2005-2006. Jakson, Bruce. Fieldwork. Chicago: Illinois Unv. Press, 1987. Kafesoğlu, İbrahim. Türk Milli Kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yay., 1988. Krohn, Julius; Kaarle Krohn. Halk Bilimi Yöntemi. Çev. Günsel İçöz. Ankara: TDK yayınları, 1996. Oğuz, M. Öcal. Türk D. Halk Biliminde Yöntem Sorunları. Ankara: Akçağ , 2000. Oğuz, M.Öcal. Smut Olmayan Kültürel Miras Nedir? Ankara: Geleneksel, 2009. Örnek, Sedat Veyis. Türk Halk Bilimi. Ankara: İş Bnk. Yay., 1977. Sokolov, Yuri M. Folklor: Tarih ve Kuram. Çev. Yerke Özer. Ankara: Geleneksel Yayınları, 2009. Tan, Nail. Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler. İstanbul: Artmedia, 1997. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. M. Öcal Oğuz vd. Ankara: Grafiker Yayınları, 2004.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 70
Derse Katılım 1 10
Alan Çalışması 1 10
Ev Ödevi 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 3 39
Rapor Hazırlama 1 20 20
Rapor Sunma 1 2 2
Seminer 10 5 50
Bireysel Çalışma 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 5 4
ÖÇ 2 3 5 4
ÖÇ 3 3 5 4
ÖÇ 4 3 5 4
ÖÇ 5 3 5 4
ÖÇ 6 3 5 4
ÖÇ 7 3 5 4
ÖÇ 8 3 5 4
ÖÇ 9 3 3 3 5 4
ÖÇ 10 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek