GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015902008 Karşılaştırmalı Kadın Edebiyatı Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders, farklı kültürel ve ulusal geleneklerden gelen kadın yazarların şiir, kısa öykü ve romanlarını, izlek, motif, imge, mit, arketipler ve anlatım teknikleri açısından karşılaştırmalı olarak inceler.


Prof. Dr. Dilek Direnç. Dr.Öğretim Üyesi Mahinur AKŞEHİR UYGUR


1 Kültürel kurumlar olarak edebiyat kanonlarını sorgulayabilme.
2 Edebi metinleri kültürlerarası ve karşılaştırmalı bir perspektiften okuma ve tartışma becerileri geliştirebilme.
3 Kadın yazarların edebi metinlerinde kültürel çeşitliliğin ötesinde var olan ortak izlek, motif, imge ve arketipleri tanıyabilme.
4 Kültür ve edebiyatın, özellikle marjinal kılınan kimlikler temelinde duyarlı okurları olabilme.
5 Farklı kültürler, gelenekler, edebiyatlar ve yazarlar tanıma.
6 Toplumsal cinsiyet ve edebiyat geleneği arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.
7 Kadın edebiyatına ilişkin temel tartışmalar, kavram, kuram ve çözümleme yöntemlerini anlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kadın okur / kadın yazar ve edebiyat geleneği ilişkisi; Kadın edebiyatı tartışmaları; Türk ve Batılı (Amerikalı, Kanadalı, Britanyalı, Avrupalı) kadın yazarların şiir, kısa öykü ve romanlarının karşılaştırmalı incelemeleri; Kültürlerarası ve karşılaştırmalı okumalar; Toplumsal cinsiyet odaklı okumalar; Feminist edebiyat kuramları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, önemi ve amaçların tartışılması
2 Karşılaştırmalı edebiyat, kadın edebiyatı; tarihçe, kuramlar, yöntemler.
3 Edebiyat ve toplumsal cinsiyet; metinlerarasılık ve toplumsal cinsiyet; kadın okur, kadın yazar ve gelenek ilişkileri.
4 Odysseia Destanı; Circe” - Eudora Welty;“Circe/Mud Poems” - Margaret Atwood
5 Eleanor Wilner’ın Penelope şiirleri: “The World is not a Meditation” & “Ambition”
6 Masallar ve toplumsal cinsiyet; Kanlı Oda - Angela Carter
7 Gılgamış Destanı; Kadın Destanı - Ayla Kutlu
8 Ara sınav
9 “The Literature of Matrilineage” - Nan Bauer Maglin; “Arda Kalan” - Erendiz Atasü.
10 Dağın Öteki Yüzü - Erendiz Atasü
11 Bir Göçmen Kuştu O & Emir Bey’in Kızları - Ayla Kutlu;
12 Hanna ve Kızları. Marianne Fredriksson
13 Sevgili Arsız Ölüm - Latife Tekin
14 Mutfak Tanrısı - Amy Tan
15 Dönem değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Direnç, Dilek. Kadın Yazarlardan Eski Masallar Yeni Meseller. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2008. Humm, Maggie. Feminist Edebiyat Eleştirisi. Kitaplar: Odysseia Destanı “Circe”; Eudora Welty “Circe/Mud Poems”; Margaret Atwood Reversing the Spell: New and Selected Poems. Eleanor Wilner Kanlı Oda. Angela Carter Gılgamış Destanı Kadın Destanı. Ayla Kutlu Lanetliler. Erendiz Atasü Dağın Öteki Yüzü. Erendiz Atasü Bir Göçmen Kuştu O. Ayla Kutlu Emir Beyin Kızları. Ayla Kutlu Hanna ve Kızları. Marianne Fredriksson Mutfak Tanrısı. Amy Tan Zehir Zıkkım Hikayeler. Ayla Kutlu


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 10 5 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Toplam İş Yükü (saat) 153

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 1 1 3 5 4 3 5 5 5 4 4
ÖÇ 2 3 5 1 3 5 4 2 5 5 5 4 3
ÖÇ 3 5 5 1 3 3 5 4 3 5 5 5 4 3
ÖÇ 4 4 4 1 3 4 4 2 4 4 4 3 3
ÖÇ 5 4 3 1 3 5 4 2 4 4 5 2 2
ÖÇ 6 3 5 5 3 5 5 2 5 5 5 4 4
ÖÇ 7 5 4 2 3 5 4 2 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek