GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015792007 Ekofeminizm Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Ekofeminizm düşüncesinin içeriğini, irdelediği sorunları, Batı dünyasında ilk ortaya çıkışından itibaren tarihini, gelişim aşamalarını ve eleştirel konumunu anlatarak ataerki ve kapitalizminin kadına ve doğaya hükmetmelerinin arasındaki eşzamanlılık ve paralellikleri ortaya koyarak bir farkındalık uyandırmak.


Assist. Prof. Dr. Nilsen Gökçen


1 Gerek mitsel ya da folklorik, gerek tarihsel anlatılarda, gerekse diğer kültürel ürünlerde kadın ve doğanın ilişkilendirildiği imgelerin ayrımına varabilmek.
2 Ekofeminizm düşüncesinin Batıda ve Doğudaki görüntülerini ve anlamlarını tartışmak ve kavramak.
3 Hem kadını hem de doğayı nesneleştiren hiyerarşik yapıların kendini üretme süreçlerine karşı eleştirel ve alternatif söylemler geliştirebilmek.
4 Feminizmin özel bir biçimi olarak Ekofeminizm hakkında temel bir anlayış edinmek.
5 Ekofeminizmin diğer düşünce alanlarıyla etkileşim ve ilişkilerini anlamak.


Yok


Okuma-anlama düzeyinde İngilizce bilgisi gereklidir.


Ekofeminizm, egemenlik ve güç ilişkileri olarak insan doğa ve erkek kadın ilişkilerindeki paralelliklerini ve kökleri aynı olan tüm bu hiyerarşik ilişki türlerinin toplumsal adalet çerçevesinde incelenebilirliğini ortaya koyan çalışma alanıdır. Bu derste öğrenciler, insanın doğayla olan ilişkilerinde doğanın kadınla özdeşleştirilmesinin varlığını ve egemenlik ilişkilerinin her türünün, ister sınıf, ister ırk, ister cinsiyete dayalı olsun, doğayla ilişkilere de aynen yansıdığını örnekleriyle görecektir. Çevre kadın ilişkileri bu genel çerçevede tanıtıldıktan sonra, ekofeminizmin çeşitli tanımları, dalları ve çalışma alanları ile diğer feminizm türleriyle ilişkileri irdelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin içeriğinin genel tanıtımı, tanışma ve tartışma: Ekofeminizm’in gerekliliği.
2 Doğa / Kültür ve Kadın /Erkek Karşıtlığı Üzerine: Ortner ve Rosaldo makaleleri
3 Merchant, The Death of Nature: Introduction, “Nature as Female,” “Farm, Fen, and Forest”
4 Merchant, The Death of Nature: “Organic Society and Utopia,” “The World as an Organism,” “Nature as Disorder”
5 Merchant, The Death of Nature: “”Production, Reproduction and the Female,” “Dominion over Nature,” “The Mechanical Order” “Mechanism as Power”
6 Merchant, The Death of Nature: “The Management of Nature,” “Women on Nature,” “Leibniz and Newton,” Epilogue
7 Plumwood: Giriş, “Feminizm ve Ekofeminizm”, “İkicilik: Sömürgeciliğin Mantığı,” “Platon ve Ölüm Felsefesi”
8 Vize
9 Plumwood: “Descartes ve İktidar Düşü,” “Mekanizma ve Zihin/Doğa İkiciliği”, “Etik ve Araçsallaştırıcı Benlik,” “Derin Ekoloji ve Farklılığın İnkârı,” “Egemen Öyküyü Değiştirmek”
10 Noel Sturgeon: “The Nature of Race: Discourses of Racial Difference in Ecofeminism” Warren, (ed.) Ecofeminism: Women, Culture, Nature. Candice Bradley: “Keeping the Soil in Good Heart: Women Weeders, the Environment, and Ecofeminism” Warren, (ed.) Ecofeminism: Women, Culture, Nature
11 Catherine Zabinski: “Scientific Ecology and Ecological Feminism: The Potential for Dialogue” Warren, (ed.) Ecofeminism: Women, Culture, Nature Petra Kelly: “Women and Power” Warren, (ed.) Ecofeminism: Women, Culture, Nature
12 Noel Sturgeon: “Movements of Ecofeminism”, “Ecofeminist Natures and Transnational Environmental Politics”, “What’s in a Name? Ecofeminisms as/in Feminist Theory”.
13 Robert Allan Sessions: “Ecofeminism and Work”, Warren, (ed.) Ecofeminism: Women, Culture, Nature. Ruthanne Kurth-Schai: “Ecofeminism and Children”, Warren, (ed.) Ecofeminism: Women, Culture, Nature
14 Annette Kolodny: “Unearthing Her Story: An Introduction” Cheryll Glotfelty and Harold Fromm, (Eds.), The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Vera L. Norwood: “Heroines of Nature: Four women Respond to the American Landscape” Cheryll Glotfelty and Harold Fromm, (Eds.), The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology.
15 Susan Griffin: “Ecofeminism and Children”, Warren, (ed.) Ecofeminism: Women, Culture, Nature. Noel Sturgeon: “The Nature of Race: Indigenous Women and White Goddesses.”
16 Final Sınavı

Val Plumwood, Feminizm ve Doğaya Hükmetmek. Carolyn Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution. ---., Earthcare: Women and the Environment. ---, Ed., Major Problems in American Environmental History. Karen J. Warren, Ed., Ecofeminism: Women, Culture, Nature. Patrick D. Murphy, Literature, Nature, and Other. Maria Mies and Vandana Shiva, Ecofeminism. Cheryll Glotfelty and Harold Fromm, Eds., The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Sturgeon, Noel, Ecofeminist Natures: Race, Gender, Feminist Theory and Political Action. Sherry B. Ortner, “Is Female to Male as Nature is to Culture?” Michelle Zimbalist Rosaldo, “Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview”


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 1 14 14
Makale Kritik Etme 4 1 4
Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 10 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
Okuma 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 222

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 4 5 5 4 3
ÖÇ 2 4 4 5
ÖÇ 3 4 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 4 5
ÖÇ 5 5 3 5 3 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek