GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015982014 Türk ve Dünya Sinemasında Kadın Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, Türk ve Dünya sinemasında ilk filmlerden bu yana sinemada üretim aşamasında yer alan ya da tip/karakter olarak konu edinilen kadının değerlendirilmesini yapmaktır. Toplumsal değişimlerin sinemada kadının yer alışına ya da temsile yönelik etkisi, sinema sistemi içindeki yıldız olgusu, kadın yönetmenlerin kadına bakışı gibi konuların incelenmesiyle geçmişe yönelik değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca, günümüz sinemasında, yönetmenler, oyuncular, yapımcılar, ulusal ve uluslararası temsillerin ele alınmasıyla sinemada kadın olgusu detaylı şekilde irdelenecektir.


Prof. Dr. Lale Kabadayı


1 Türk ve dünya sinemasında üretici olarak senarist, yapımcı, yönetmen kadını inceleyerek değerlendirme.
2 Filmlerde kadın temsillerini irdeleyerek sosyolojik karşılıklarını ortaya çıkarma.
3 Sinemada kadın sunumlarının estetik ve yapısal değerleri üzerine düşünme, yazma ve yorumlama becerisi kazanma.
4 Sinemada kadının yer alışı ve temsili üzerine geçmişe ve günümüze yönelik değerlendirme yapabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


. Anlatı yapısı ve kurmaca filmler. . Sinemada sessiz ve sesli dönem farklılıkları. . Türk sinemasında dönemler ve kadın. . Türk sinemasında üretici olarak kadın. . Dünya sinemasında dönemler ve kadın. . Haz kavramı ve seyirci. . 2000 sonrası sinemada yeni yönetmenler ve kadın.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sinemanın başlangıç yılları. Dünya’da ve Türkiye’de ilk film gösterimleri ile kadın görünümlerinin oluşmaya başlaması.
2 İlk sinemacılar. Çalışma ve yapım koşulları.
3 Dünya ve Türk sinemasında sessiz ve sesli dönem farklılıklarının kadın çalışanlar ve temsilleri üzerine etkisi.
4 Türk sinemasında dönemler ve kadınların konumu.
5 Türk sinemasında Batı etkisi ve uyarlamalar.
6 Dünya ve Türk sinemasında endüstriyel yapımın özellikleri. Yıldız oyuncu kavramı.
7 Anaakım sinema ve kadın.
8 Arasınav (Vize)
9 Karşı-sinema ve kadın.
10 Örnek film izlenmesi ve içerik değerlendirmesi yapılması
11 Queer kavramı, sinema ve kadın.
12 Tür yapılanması ve kadın.
13 Film eleştirisi. 2000 sonrasında yeni yönetmenler. Ödevlerin değerlendirilmesi.
14 Final Sınavı

Braudy, Leo, Cohen, Marshall, Film Theory and Criticism, Oxford, Oxford University Press, 1999. Nowell-Smith, Geoffrey (ed.), The Oxford History of World Cinema, Oxford, Oxford University Press, 1997. Abisel, Nilgün, Popüler Sinema ve Türler, İstanbul, Alan Yayıncılık, 1999. Stam, Robert, Film Theory, USA, Blackwell Publishing, 2000. Güçhan, Gülseren, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması. Ankara: İmge Yayınevi, 1999. Esen, Şükran K., 80’ler Türkiye’sinde Sinema. İstanbul. Beta, 2000. Kabadayı, Lale, Film Eleştirisi Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler, Ayrıntı Yayınları, 2013.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Örnek Vaka İncelemesi 6 3 18
Rapor Hazırlama 2 5 10
Rapor Sunma 2 3 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek