GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015142016 Toplumsal Cinsiyet ve Göç Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı toplumsal cinsiyet ve göç araştırmaları ilişkisini kurmak, göç süreçlerini ve etkilerini kadın teması üzerinden değerlendirmektir.


Doç.Dr. Arife KARADAĞ


1 Toplumsal cinsiyet ve göç araştırmaları ilişkisini kurabilmek
2 Kültür taşıyıcı ve aktarıcısı olarak kadınların göç sürecinde cinsiyete bağlı rolleri ile kültürel ve toplumsal yapıdaki işlevlerini tanımak
3 Göç ve sosyal entegrasyon süreçlerinde kadının yaratıcı ve aktarıcı olarak konumunu değerlendirebilmek
4 Göç kültüründe kadının rol ve konumunu kavramak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında; özellikle uluslararası düzenli ve düzensiz göç hareketlerinde kadının rolü ve işlevi tartışılmaktadır. Toplumsal cinsiyet çalışmaları ve göç ilişkisi kurularak, göç ve entegrasyon süreçlerinde kadının rolü üzerine değerlendirmelerde bulunulmaktadır.Toplumsal Cinsiyet ve göç ilişkisine ait temel kavramlar ve yaklaşımlar kavranarak, göç süreçlerinin kadına sosyal ekonomik ve psikolojik etkileri incelenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Göç ve Toplumsal cinsiyet araştırmalarında coğrafi yaklaşımın açıklanması.
2 Uluslararası göç tartışmaları ve göç kuramları
3 Dünya’da büyük göçler : nedenleri ve sonuçları
4 Küreselleşme ve Dünyada değişen göç dinamikleri ve Kadın Göçmenler
5 Göçün uluslararası boyutu- Uluslararası Düzenli-Düzensiz Göç Hareketleri
6 Sosyo-mekansal Boyutu ile Dünya’da Değişen Göç Türleri - Değişen Göç Dinamikleri ve Toplumsal Cinsiyet
7 Göçün Ekonomik - Toplumsal Etkileri ve Toplumsal Cinsiyet
8 VİZE
9 Uluslararası Emek Göçü –İşçi göçleri ve Toplumsal Cinsiyet Temalı Seminer sunumu
10 Göç literatüründe göçmen, mülteci, sığınmacı, diaspora kavramlarını Toplumsal Cinsiyet üzerinden okumak
11 Uluslararası Göçün Kuramsal Açıdan Değerlendirilmesi
12 Uluslararası Hukukta Göç ve Toplumsal Cinsiyet
13 Uluslararası göç ve mülteci sorununu Kadın teması üzerinden okumak
14 Kadın Göçmenlerin İş Piyasasına Etkileri
15 Göçün sosyal ve Kültürel Entegrasyonunda Kadının Rolü
16 FİNAL

Abadan Unat, Nermin (1977). Implications of Migration on Emancipation and Pseudo Emancipation of Turkish Women. International Migration Review, 31-57. Abadan Unat, Nermin (2002). Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa. Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Anker, Deborah (2002). Refugee Law, Gender And The Human Rights Paradigm. Harv. Hum. Rts. Journal, 115-133. Ataca, Bilge ve John W BERRY (2002). Psychological, Sociocultural And Marital Adaptation of Turkish Immigrant Couples In Canada. International Journal of Psychology, 13-26. Berger, Roni (2004). Immigrant Women Tell Their Stories. New York: The Haworth Press. Berry, John W. ve David L. Sam (1997). Acculturation and Adaptation. Handbook of Cross Cultural Psychology(3), 291-326. Berry, John W, Phinney, Jean, Sam, David ve Paul Vedder (2006). Immigrant Youth: Acculturation, Identity and Adaptation. Applied Psychology, 303-332. Ceritoglu E., Gurcihan-Yunculer H. ., Torun H. ve Tumen S., (2015) The Impact of Syrian Refugees on Natives’ Labor Market Outcomes in Turkey: Evidence from a Quasi-Experimental Design IZA Discussion Paper No. 9348 Çiçekli, B., (2009). Uluslararası Hukukta Mülteciler ve Sığınmacılar, Seçkin:Ankara. Erdoğan M.M (2015). Türkiye’deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları:İstanbul. Massey, D., Arango J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino A., J. Taylor E., (2014). Uluslararası Göç Kuramlarının Bir Değerlendirmesi, Göç Dergisi Cilt: 1, Sayı: 1, sf. 11 –46ISSN: 2054-7110 | e-ISSN: 2054-7129 Mutluer, M. (2001). Uluslararası Göçler ve Türkiye, Çantay Kitabevi, İstanbul. Nyberg-Sorensen, N., Van Hear, N., Engberg-Pedersen, P. (2002). The Migration-Development Nexus Evidence and Policy Options. IOM Migration Research Serıes.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
Toplam İş Yükü (saat) 170

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek