GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207016022017 Yeni Medya ve Dijital Feminizm Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Yeni medyada toplumsal cinsiyetin nasıl üretildiğini, yapılandığını ortaya koymak, kuramsal ve pratik yaklaşımları inceleyerek değerlendirmek ve farklı söylemler üzerine farkındalığı artırmak.


Prof. Dr. Alev PARSA


1 Yeni medyadaki cinsiyetçi söylemler üzerine farkındalığını artırır ve günlük yaşam pratiğine uygular.
2 Cinsiyetçi politikalara karşı oluşan alternatif medya söylemlerini eleştirel bakarak değerlendirir.
3 Yeni medyadaki cinsiyetçi politikalara karşı proje üretebilir – dijital feminist aktivizm.
4 Yeni medyanın cinsiyetçi politikalar üzerindeki rolünü dikkate alarak mesleğinde sorumlu yaklaşımlar, tutumlar geliştirir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yeni iletişim teknolojileri farklı ideoloji ve kuramsal perspektifleriyle tartışılmakta, bilişim teknolojileri alanının ve sektörünün dünyada ve Türkiye’deki tarihi incelenmektedir. Yeni medya alanının cinsiyetine odaklanılırken, alanda egemen olan teknoloji ve felsefenin dışında kalan alternatif uygulamalar, özgür yazılım felsefesi, feminist aktivizm örnekleri ve feminist bloglar değerlendirilmektedir. Yeni medyanın feminizme sağladığı olanaklar ve/veya engeller, nefret söylemi, ayrımcılık, pornografi sorunlarına değinilmekte, bununla beraber alternatif kullanım pratikleriyle yeni medyada oluşan feminist söylemler araştırılmaktadır


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Teknolojik gerekircilik, teknoloji ve ideoloji arasındaki interaktif ilişki
2 Bilişim teknolojileri ve yeni medya
3 Yeni medya alanının cinsiyeti - dijital feminizm
4 Yaratıcı bilişim endüstrisi, dijital oyun, grafik-animasyon vb. kadınların temsili ve alanda yaşanan toplumsal cinsiyet teması
5 Alternatif teknolojiler ve yollar
6 İnternet üzerinde feminist medya
7 Dijital aktivizm
8 Web günlükleri bloglar
9 Yeni medyada muhalif hareketler
10 Dijital gözetim
11 Yeni medyada pornografi
12 Mobil teknolojiler, akıllı telefonlar ve uygulamaları
13 Yeni medyada ayrımcılık ve nefret söylemi
14 Özgün araştırma proje sunumları
15 Özgün araştırma proje sunumları
16 Özgün araştırma proje sunumları

Castells, Manuel (2013). İsyan ve Umut Ağları-İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Koç Üniversitesi Yay. Binark, Mutlu ve Barış. Kılıçbay (Der.) (2005) İnternet, Toplum, Kültür. Ankara: Epos Yayınları. Binark, Mutlu (Der.) (2007) Yeni Medya Çalışmaları Ankara: Dipnot Yayınları. Çoban, Barış (Haz.) (2014). Sosyal Medya Devrimi. İstanbul: Su Yayınları. Binark, M. ve M. Gencel-Bek (2007) Eleştirel Medya Okuryazarlığı, İstanbul: KalkedonYayınları. Toprak, A., A. Yıldırım, E. Aygül, M. Binark, S. Börekçi ve T. Çomu (2009), Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım!”, İstanbul: Kalkedon Yayınları. Dorer, J. (2006). "İnternette Cinsiyet: Yeni İletişim Teknolojileri İle Birlikte Cinsiyet Ayrımına İlişkin Araştırmalara Bakış", (İmançer, D. (ed.), Medya ve Kadın içinde, Ebabil Yayınları,199-212.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
Okuma 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 5 4 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek