GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015722017 Feminist Teoriler II Ders 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencilere, feminist teorilerin temellerini kavratabilmek ve edebî anlatıları feminist teori ışığında analiz edebilmelerini sağlayabilmek amaçlanmaktadır.


Doç.Dr. Nilsen GÖKÇEN


1 Feminist teorilerin temellerini açıklayabilir,
2 2. Edebî anlatıları feminist teori ışığında analiz edebilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Feminist teorilerin temelleri ve edebî anlatıların analizinde kullanılması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Toplumsal cinsiyet kavramına değişik yaklaşımlar
2 Toplumsal cinsiyet.
3 Eşitlikçi feminizm.
4 Sosyalist feminizm.
5 Radikal feminizm.
6 Küreselleşme ve feminizm.
7 Feminist teoride son eğilimler.
8 Vize
9 Feminist okumalar.
10 Feminist okumalar.
11 Feminist okumalar.
12 Feminist okumalar.
13 Feminist okumalar
14 Feminist okumalar.
15 Feminist okumalar.
16 FINAL

1. DIENGOTT, Nilli, “Narratology and Feminism”, Style, Vol. 22, No. 1, 1988, ss. 42-51. 2. DİREK, Zeynep, “Judith Butler: Toplumsal Cinsiyet ve Bedenin Maddeleşmesi”, Cinsiyetli Olmak: Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar, Yapı Kredi Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2014. 3. HERMAN David - RYAN Marie-Laure – JAHN Manfred, Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, Routledge, 2008 4. HOMANS Margaret, “Feminist Fictions and Feminist Theories of Narrative”, Narrative, Vol. 2, No. 1, 1994, ss. 3-16. 5. LANSER Susan, “Toward a Feminist Narratology”, Style, Vol. 20, No. 3, 1986, ss. 341-362. 6. LANSER Susan, The Narrative Act: Point of View in Prose Fiction, Princeton: Princeton Univ. Press,1981. 7. LANSER Susan, Fictions of Authority: Women Writers and Narrative Voice, London: Cornell UP., 1992. 8. LANSER Susan, “Sexing the Narrative: Propriety, Desire, and the Engendering of Narratology”, Narrative, Vol. 3, 1995, ss. 85-94. 9. RUTH Page, “Feminist narratology? Literary and linguistic perspectives on gender and narrativity”, Language and Literature, Vol 12(1), 2003, ss. 43–56. 10. RUTH Page, Literary and Linguistic Approaches to Feminist Narratology, Hampshire, England: Palgrave Macmillan, 2006 11. WALLACE Honor McKitrick, Desire and the Female Protagonist: A Critique of Feminist Narrative Theory, Style, Vol. 34, No. 2, 2000. 12. WANG Xueqing, “Analysis of the Feminism in Pride and Prejudice”, Theory and Practice in Language Studies, Vol. 1, No. 12, 2011, ss. 1827-1830, 13. WARHOL Robyn, “The Look, the Body and the Heroine: A Feminist Narratological Reading of ‘Persuasion’”, Novel: A Forum on Fiction, Vol. 26, No. 1, 1992, ss. 5-19.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 1 14
Tartışma 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 6 6
Rapor Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56
Okuma 16 4 64
Toplam İş Yükü (saat) 195

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5
ÖÇ 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek