GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015122019 Türk Romanında Kadın Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Yenileşme hareketleriyle birlikte kadının Türk romanında işlenişi ve toplumsal hayatla olan ilşkisinin ortaya konulması


Dr. Öğr. Görevlisi Asuman Gürman-Şahin


1 1. Kadının dönemlere göre romanlarda nasıl işlendiğini kavrar.
2 2. Toplumsal hayata paralel olarak romanda kadının dönüşümünü öğrenir.
3 3. Kadın ve toplum ilişkisinin romanlara nasıl yansıdığını görür.
4 4. Yazarların kadın ve kadın sorunları karşısındaki tavrını öğrenir.

Birinci Öğretim[Yok]


- Kadın eğitiminin gerekliliği - Kadının sosyal hayatta yer almasının gerekliliği - Tanzimat’tan Cumhuriyet’e feminizmin gelişimi. - Kadının sosyal ve aile hayatındaki rolü ile ilgili geniş bir bakış açısının geliştirilmesi. -Kadın imajı ve kadın tasvirleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanzimat Dönemi Türk romanında kadın: Ahmet Mithat Efendi
2 Tanzimat Dönemi Türk romanında kadın: Namık Kemal, Mizancı Murat
3 Tanzimat Dönemi Türk romanında kadın: Samipaşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem
4 Servet-i Fünun Türk romanında kadın: Halit Ziya Uşaklıgil
5 Servet-i Fünun Türk romanında kadın: Halit Ziya Uşaklıgil
6 Servet-i Fünun Türk romanında kadın: Diğer yazarlar
7 II. Meşrutiyet döneminde kadın dernekleri ve kadın dergileri
8 VİZE
9 II. Meşrutiyet dönemi Türk edebiyatında kadın: Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay
10 II. Meşrutiyet dönemi Türk edebiyatında kadın: Yakup Kadri, Halide Edip
11 Cumhuriyet Dönemi Türk romanında Kadın: Suat Derviş
12 Cumhuriyet Dönemi Türk romanında Kadın: Ahmet Hamdi Tanpınar
13 Cumhuriyet Dönemi Kadın Yazarları Anlatım, sunum, tartışma
14 Cumhuriyet Dönemi Kadın Yazarları
15 Genel Değerlendirme
16 FİNAL

Çakır, Serpil. (2016). Osmanlı Kadın Hareketi. İstanbul: Metis Yayınları Gökçek, Fazıl (2012) Küllerinden Doğan Anka Ahmet Mithat Efendi Üzerine Yazılar. İstanbul: Dergah Yay. Enginün, İnci (2004) Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları. İstanbul: Dergah Yay. Kaplan, Mehmet (1992) Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I. İstanbul: Dergah Yay. Parlatır, İsmail (1987) Tanzimat Edebiyatında Kölelik. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay. Gündüz, Osman (1997) Meşrutiyet Romanında Yapı ve Teman I. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yay.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
Okuma 16 4 64
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 5
ÖÇ 2 4 5 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek