GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015872019 Kadın Ruh Sağlığı Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Ülkemiz ve Dünya perspektifi açısından kadın ruh sağlığının değerlendirilerek, kadın ruh sağlığını geliştirmede önemli kavram ve durumların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Esra ENGİN


1 Öğrenci, ruh sağlığını tanımlayabilir
2 Öğrenci kadın ruh sağlığını etkileyen faktörleri tanımlayabilir.
3 Öğrenci kadın ruh sağlığını farklı coğrafyalar için değerlendirebilir.
4 Öğrenci tarihsel bakış ile olarak kadın ruh sağlığını etkileyen politikaları tanımlayabilir.
5 Öğrenci kadın ruh sağlığının korunmasının ve geliştirilmesinin aile ve toplumsal sistemler üzerindeki etkisini değerlendirebilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1. Ruh sağlığı ve hastalıklarına giriş 2. Kadın ruh sağlığı 3. Tarihsel bakış açısıyla kadın sağlığı 4. Farklı coğrafyalarda politikalar ve kadın ruh sağlığı üzerinde etkileri 5. Kadın ruh sağlığını etkileyen durumlar 6. Kadınlarda sık görülen ruhsal sorunlar ve sıkıntılar 7. Sağlıklı iletişim ve kadın, aile, topluma etkisi 8. Sağlıklı yaşam ve cinsellik 9. Bireylerin, ailelerin, toplumun iyileşmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ruh sağlığı ve hastalıklarına giriş
2 Kadın ruh sağlığı
3 Tarihsel bakış açısıyla kadın sağlığı
4 Farklı coğrafyalarda politikalar ve kadın ruh sağlığı üzerinde etkileri
5 Farklı coğrafyalarda politikalar ve kadın ruh sağlığı üzerinde etkileri
6 Kadın ruh sağlığını etkileyen durumlar
7 Kadın ruh sağlığını etkileyen durumlar
8 ara sınav
9 Kadınlarda sık görülen ruhsal sorunlar ve sıkıntılar
10 Kadınlarda sık görülen ruhsal sorunlar ve sıkıntılar
11 Kadınlarda sık görülen ruhsal sorunlar ve sıkıntılar
12 Sağlıklı iletişim ve kadın, aile, topluma etkisi
13 Sağlıklı yaşam ve cinsellik
14 Bireylerin, ailelerin, toplumun iyileşmesi
15 Bireylerin, ailelerin, toplumun iyileşmesi
16 Final sınavı

1. Özkazanç, A. (2018). Feminizm ve Queer Kuram. Dipnot Yayınları, Ankara. 2. Payne, J. L. (2006) . Bireylerin, Ailelerin ve Ulusların İyileşmesi. Akaşa Yayın Dağıtım Tanıtım Ltd. Şti, İstanbul. 3. Taylor, S.E., Peplau A.L., Sears D.O. (Çev: Dönmez, A.) (2012) Sosyal Psikoloji. 3. Basım. İmge kitabevi, Ankara. 4. Yüksel Ş, Gülseren L., Başterzi A. D. (2013). .Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı. Türkiye Psikiyatri DerneğiYayınları, Ankara. 5. Kring A.M., Johnson S. L., Davidson G., Neale J. (Çev. Edit: Şahin,M) (2015). Anormal Psikolojisi/Psikopatoloji. 6. 12.Basım. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Ankara. 7. Koyun, A., Taşkın, L., Terzioğlu, F. ( 2011)Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry; 3(1):67-99. 8. Tuzcu, A., Ilgaz, A. (2015). Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry; 7(1):56-67 9. Türkleş, S., Yılmaz, M., Özcan, A., Öncü, E., Karataş, B. (2013). Kadınlarda Ruh Sağlığını ve Aile İşlevlerini Etkileyen Etmenler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16:3,


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
Okuma 16 4 64
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 2 5
ÖÇ 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 3
ÖÇ 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 3 4 4 3 3 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek