GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015992019 Çalışma Yaşamı ve Toplumsal Cinsiyet Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders, öğrencilere iş ve emek piyasalarının işleyişini anlamada cinsiyet faktörünün önemini kavratmayı amaçlamaktadır.


Dr.Öğretim Üyesi Sevinç ÇIRAK KARADAĞ


1 Çalışma yaşamında cinsiyetin önemini anlama
2 . Çalışma yaşamında cinsiyet ayrımcılığı mekanizmalarını kavrama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste uluslararası iş ve emek piyasalarındaki insan gücünün cinsiyet kompozisyonları örgütsel temelde ele alınacaktır. Farklı sektörlerdeki ve bağlamlardaki örgütlerin işleyiş yapıları toplumsal cinsiyete duyarlı bir gözle incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Emek ve Cinsiyet Teorileri 1
3 Emek ve Cinsiyet Teorileri 2
4 Cinsiyet ve Profesyonel Meslekler
5 İşsizlik
6 Duygusal Emek
7 İş-Aile Yaşamı Uyumu
8 ARASINAV
9 Yönetim ve Kadın
10 İş yerlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Giderme mekanizmaları
11 Hizmet Sektörünce Toplumsal Cinsiyet
12 Göçmen Emeği ve Toplumsal Cinsiyet
13 Enformal piyasalarda kadın emeği
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 FİNAL

 Özkaplan, N. (2009). Duygusal emek ve kadın işi/erkek işi. Çalışma ve Toplum, 2(21), 15-23.  Urhan, B., & Etiler, N. (2011). Sağlık sektöründe kadın emeğinin toplumsal cinsiyet açısından analizi. Çalışma ve Toplum, 2(29), 191-215.  Bora, A. (2005). Kadınların sınıfı. İletişim yayınları.,  Urhan, B. (2016). ‘Kadın Emeği ve Toplumsal Cinsiyet’, (der. F. Sayılıgil) Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, içinde Dipnot Yayınları, Ankara  Dedeoğlu, S. (2000). “Toplumsal cinsiyet rolleri açısından Türkiye’de aile ve kadın emeği”. Toplum ve Bilim, 86, 139-170.  Toksöz, G. (2015) Kadınlar İşgücü Piyasasının Neden Dışında? Kapitalizm ve Patriarka Temelinde Bir Analiz  Gönç, T. (2016). ‘Kadın Yoğun Meslekleri Erilleştirmeye Yönelik Stratejiler: Türkiye’de Erkek Hemşireler Örneği’, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 19(1), 96-144.  Reskin, B. F. (2001). Labor markets as queues: a structural approach to changing occupational sex composition. American Sociological Review, 52(2), 195-210.  Toksöz, G. (2011). Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları -  Özkaplan, N. (2009). Duygusal emek ve kadın işi/erkek işi. Çalışma ve Toplum, 2(21), 15-23.  Urhan, B., & Etiler, N. (2011). Sağlık sektöründe kadın emeğinin toplumsal cinsiyet açısından analizi. Çalışma ve Toplum, 2(29), 191-215.  Bora, A. (2005). Kadınların sınıfı. İletişim yayınları.,  Urhan, B. (2016). ‘Kadın Emeği ve Toplumsal Cinsiyet’, (der. F. Sayılıgil) Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, içinde Dipnot Yayınları, Ankara  Dedeoğlu, S. (2000). “Toplumsal cinsiyet rolleri açısından Türkiye’de aile ve kadın emeği”. Toplum ve Bilim, 86, 139-170.  Toksöz, G. (2015) Kadınlar İşgücü Piyasasının Neden Dışında? Kapitalizm ve Patriarka Temelinde Bir Analiz  Gönç, T. (2016). ‘Kadın Yoğun Meslekleri Erilleştirmeye Yönelik Stratejiler: Türkiye’de Erkek Hemşireler Örneği’, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 19(1), 96-144.  Reskin, B. F. (2001). Labor markets as queues: a structural approach to changing occupational sex composition. American Sociological Review, 52(2), 195-210.  Toksöz, G. (2011). Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları -  Özkaplan, N. (2009). Duygusal emek ve kadın işi/erkek işi. Çalışma ve Toplum, 2(21), 15-23.  Urhan, B., & Etiler, N. (2011). Sağlık sektöründe kadın emeğinin toplumsal cinsiyet açısından analizi. Çalışma ve Toplum, 2(29), 191-215.  Bora, A. (2005). Kadınların sınıfı. İletişim yayınları.,  Urhan, B. (2016). ‘Kadın Emeği ve Toplumsal Cinsiyet’, (der. F. Sayılıgil) Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, içinde Dipnot Yayınları, Ankara  Dedeoğlu, S. (2000). “Toplumsal cinsiyet rolleri açısından Türkiye’de aile ve kadın emeği”. Toplum ve Bilim, 86, 139-170.  Toksöz, G. (2015) Kadınlar İşgücü Piyasasının Neden Dışında? Kapitalizm ve Patriarka Temelinde Bir Analiz  Gönç, T. (2016). ‘Kadın Yoğun Meslekleri Erilleştirmeye Yönelik Stratejiler: Türkiye’de Erkek Hemşireler Örneği’, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 19(1), 96-144.  Reskin, B. F. (2001). Labor markets as queues: a structural approach to changing occupational sex composition. American Sociological Review, 52(2), 195-210.  Toksöz, G. (2011). Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
Okuma 16 4 64
Toplam İş Yükü (saat) 239

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 1 1 4 4 3 3 2 4 2 3 5 5
ÖÇ 2 4 2 4 5 5 3 4 2 2 2 1 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek