GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015942019 Türk Edebiyatında Kadın Tasvirleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Tanzimat Döneminden günümüze kadar Türk edebiyatında kadın tasvirlerinde görülen değişmelerin ortaya konulması


Doç.Dr. Şerife ÇAĞIN


1 Resim sanatında kadın bedenindeki değişmeleri takip edebilecek
2 Türk romanında kadın tasvirlerindeki değişmeleri takip edebilecek. .
3 Kadın tasvirlerindeki karakteristik üslup özelliklerini analiz edecek.
4 Kadın tasvirlerinde karşımıza çıkan imajları değerlendirebilecek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Osmanlı dönemi minyatür geleneğinde kadın bedeni - Perspektif anlayışına dayalı resimlerle Tanzimat ve Servet-i Fünun Dönemi romanlarındaki gerçekçi kadın tasvirleri -Çizgisellik ve gölgesellik bağlamında kadın tasvirlerine bakış - Soyut resimin Cumhuriyet Dönemi romanı üzerindeki etkisi -Non-figüratif resim ve İkinci Yeni Şiirine Yansımaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Minyatür geleneğinde kadın bedeni. Levni’nin minyatürleri.
2 Kadın tasvirlerinde perspektif kullanımı.
3 Ahmet Mithat Efendi’nin Taaffüf romanında kadın tasviri
4 Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu romanında kadın tasvirleri
5 Seyirlik Unsur Olarak Kadın Bedeni
6 Güzelik ve Çirkinliğin Estetiği Bağlamında Kadın Tasvirleri
7 Kadın Tasvirlerinde Kullanılan İmajlar
8 VİZE
9 Empresyonist resimde kadın
10 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanında kadın tasviri
11 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanında kadın tasviri
12 Halide Edip Adıvar’ın eserlerinde kadın tasvirleri
13 Sevinç Çokum’un eserlerinde kadın tasvirleri
14 Ayfer Tunç’un eserlerinde kadın tasvirleri
15 Genel Değerlendirme
16 FİNAL

Heinrich Wölfflın (1973) Sanat Tarihinin Temel Kavramları (Çev. Hayrullah Örs), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Yayınları. Alphan Akgül (2016) “Osmanlı Türk Romanında İstanbul Tasvirleri ve Perspektif Kullanımı”, Osmanlı İstanbulu IV (Editörler: Feridun M. Emecen-Ali Akyıldız-Emrah Safa Gürkan), İstanbul: 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları, s. 495-520. Mustafa Cezar (1995), Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, C.I, İstanbul: Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yayını. Ahu Antmen (2013) Kimlikli Bedenler, İstanbul: Sel Yayınları. Nezahat Özcan (2012) Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Resim, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. Unberto Eco (2006), Güzelliğin Tarihi (Çev. Cevat Akkoyunlu), İstanbul, Doğan Kitap Unberto Eco (2009), Çirkinliğin Tarihi, İstanbul, Doğan Kitap


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 6 6
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 171

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 5
ÖÇ 2 4 5 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek