GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015972019 Kadın ve Eğitim Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencilerin, toplumsal cinsiyet ve eğitim ilişkisini kavramaları; tarihsel süreçte ve günümüzde kadın eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.


Dr. Öğretim Üyesi Sevinç ÇIRAK KARADAĞ


1 Toplumsal cinsiyet ve eğitim ilişkisini kavrar.
2 Tarihsel süreçte ve günümüzde kadın eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları değerlendirir.

Birinci Öğretim


Yok


YokHafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Toplumsal Cinsiyet Kavramı
2 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim İlişkisi
3 Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
4 Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkiye'de Kadın ve Eğitim
5 Tarihsel Süreçte Kadın Eğitimi
6 İnas Darülfünunu (Kadın Eğitimine Yönelik Girişim)
7 Kadınların Eğitime Erişimleri
8 VİZE
9 Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Toplumsal Cinsiyet Algıları
10 Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Rolleri
11 Üniversite ve Toplumsal Cinsiyet
12 Türkiye'de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılık
13 Dünya’da Kadın Eğitimi
14 Kadın Eğitimi ve Kalkınma İlişkisi
15 Kadın Eğitimi ile İlgili Projeler
16 FİNAL

Connell, R. W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Çev.: C. Soydemir, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Dökmen, Z. Y. (2004). Toplumsal Cinsiyet, Sistem Yayıncılık, İstanbul. Durakbaşa, A. (1998). Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve “Münevver Erkekler”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. Esen, Y. (2015) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eğitim. Kemal Matbaacılık, Bolu. Gümüşoğlu , F. (1998) Cumhuriyet Dönemi Ders Kitaplarında Cinsiyet Rolleri (1928-1998) 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (ed) A. Berktay Hacımirzaoğlu, Tarih Vakfı Yayınları İstanbul, sayfa: 101-128. Keller, E. F. (2007). Toplumsal Cinsiyet ve Bilim, Çeviren, Ferit Burak Aydar, Metis Yayıncılık. Sayılan, F. (2012) Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim. Dipnot Yay., Ankara. Seven, M. A. ve Engin, A. O. (2007). Türkiye’de Kadın Eğitimi Alanındaki Eşitsizlikler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (9) ss. 177-188. Tan, Mine. “Eğitim” Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler, Çözümler. TÜSİAD. 2008: 27-112. -------. “Bir Kadın Mesleği Öğretmenlik,” Kadın Gerçeklikleri. Der. N.Arat Say Yay. İstanbul: 1996: 37-68.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
Toplam İş Yükü (saat) 174

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5
ÖÇ 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek