GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015992020 Erkeklik Çalışmaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders toplumsal cinsiyet düzenine dayalı sosyal yapıda erkeklik biçimlerinin oluşma sürecini ve erkeklik biçimlerinin kadın, erkek ve cinsiyet kimlikleri üzerindeki hiyerarşisini analiz etmeyi amaçlar.


Dr. Öğretim Üyesi Aslı Elgün


1 Bu ders sonunda katılımcılar, - Erkeklik biçimlerini üreten tarihsel şartları ve arkaplanı, - Erkeklik çalışmalarındaki yaklaşımları - Hegemonik erkeklik biçimlerini - Erkeklik biçimlerinin kültürdeki ve medyadaki yeniden üretiminin eleştirel bir perspektiften analizini öğrenirler.

Birinci Öğretim[Yok]


Ders, öncelikle erkeklik çalışmalarının tarihini, perspektifini anlatmaya çalışır. Sonrasında ise tarihsel süreçte kültüre göre şekillenen erkeklik biçimlerinin analizini yapmaya çalışır. Hegemonik erkeklik sürecinin medya ve kültür aracılıyla nasıl üretildiğini değerlendirir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Erkeklik çalışmaları kavramlarına giriş
2 Erkeklik Çalışmalarının Tarihi
3 Erkeklik Çalışmaları ve cinsiyet çalışmaları
4 Erkeklik çalışmaları teorileri
5 Eleştirel erkeklik çalışmaları teorileri
6 Vize
7 Hegemonik erkeklik ve kültür
8 Hegemonik Erkeklik ve Modern Kurumlar
9 Hegemonik Erkeklik ve Yazılı Basın Temsilleri
10 Hegemonik Erkeklikler ve TV
11 Hegemonik Erkeklikler ve Sinema
12 Hegemonik Erkeklikler ve Sosyal Medya
13 Sunum
14 Sunum
15 Sunum
16 Final Sınavı

Edwards, T. (2006). Cultures of Masculinity. London & New York: Routledge. -Feasey, R. (2008). Masculinity and Popular Television. Edinburgh: Edinburgh University Press. -Connell, R.W. and James W. Messerschmidt. 2005. “Hegemonic Masculinity: rethinking the Concept.” Gender & Society 19(6): 829-859. -Bozok, Mehmet “Eleştiren ile Eleştirilenler Arasında Nazik Karşılaşmalar: (Pro)Feminist bir Yaklaşımla Trabzon’da Erkeklikleri İncelemek,” Fe Dergi 6, no. 1 2013: 78-89. -Connell R. W. Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics Stanford: Stanford University Pres. 1987. Connell, R. W. Masculinities, Berkeley:University of California Press. 1995. -Demez, G. Kabadayıdan Sanal Delikanlıyı Deği- şen Erkek İmgesi, İstanbul: Babil. 2005. -Sancar, S. Erkeklik: İmkansız İktidar Ailede, Piyasada, Sokakta Erkekler. İstanbul:Metis, 2009. -Segal, L. Ağır Çekim:Değişen Erkeklikler, Değişen Erkekler, çev. V. Ersoy, İstanbul:Ayrıntı.1992. -Segal, L. “Changing men: Masculinities in Context”, Theory and Society, (1993) 22(5), 625- 42. -Selek, Pınar. Sürüne Sürüne Erkek Olmak. İstanbul: İletişim Yay. 2011.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
Okuma 16 4 64
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek