GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015362021 Tarihsel Süreçte Sanat ve Kadın Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek LisansBu dersin amacı Türk sanatı ve kadın ilişkisini kurmak, kadının sanattaki yerini ve sanattaki kadın imgesini incelemek.


Dr. Öğr. Üye. Dilek Maktal Canko


1 Toplumsal cinsiyet ve Türk sanatı ilişkisini kurabilmek
2 Kültür taşıyıcı ve aktarıcısı olarak Türk kadınların sanattaki ifadelerini değerlendirmek.
3 Türk Kadın sanatçıları tanımak ve sanat tarihindeki yerleri hakkında bilgi sahibi olmak.
4 Türk Sanat tarihinde kadın imgesinini kavramak, kadın imgesi ile estetik ve güzellik kavramlarını ilişkilendirmek.

Birinci Öğretim[Yok]


Bu ders kapsamında; Türk kadının sanattaki rolü ve işlevi tartışılmaktadır. Toplumsal cinsiyet çalışmaları ve sanat ilişkisi kurularak, sanat tarihinde kadının rolü üzerine değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Toplumsal Cinsiyet ve sanat ilişkisine ait temel kavramlar ve yaklaşımlar kavranarak, sanat tarihinde kadının sanatçı olarak yeri ve kadının imge olarak sanatta varoluşu incelenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Türk sanatında kadın imgesi
3 Selçuklu ve Osmanlı döneminde sanatta kadın imgesi
4 Resim sanatının ilk örneklerinde kadın imgesi
5 İlk Türk Kadın sanatçılar
6 Çağdaş Türk sanatında kadınlar
7 Türkiye'deki kadın müzeleri
8 Ara sınav
9 Öğrencilerin araştırma ödevlerinin sunulması
10 Öğrencilerin araştırma ödevlerinin sunulması
11 Öğrencilerin araştırma ödevlerinin sunulması
12 Öğrencilerin araştırma ödevlerinin sunulması
13 Öğrencilerin araştırma ödevlerinin sunulması
14 Öğrencilerin araştırma ödevlerinin sunulması
15 Final sınavı

Ahu Antmen, Thalia Gouma-Peterson, Patricia Mathews, Sanat Cinsiyet Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri. Sonya O. Rose, Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliği Nedir?, Can yayınları. Sigmund Freud, Sanat ve Sanatçılar Üzerine.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 16 3 48
Tartışma 3 2 6
Seminer 21 2 42
Makale Kritik Etme 26 3 78
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 5
ÖÇ 2 4 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5
ÖÇ 3 5 4 3 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5
ÖÇ 4 5 3 5 4 5 5 5 4 3 5 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek