GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015452022 Toplumsal Cinsiyet ve Sanat Tarihi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek LisansBu dersin amacı, toplumsal cinsiyetin sanat tarihi ile ilişkisini kurmak, tarihi belgeler ve sanat eserleri ışığında kadının konumu hakkında incelemelerde bulunmak.


Dr. Öğr. Üye. Dilek Maktal Canko


1 Toplumsal cinsiyet ve sanat tarihi ilişkisini kurabilmek
2 Kültür taşıyıcı ve aktarıcısı olarak kadınların tarihteki yerini kavramak
3 Toplumsal cinsiyet tarihçiliği hakkında bilgi edinmek
4 Tarihine kadınların etkisini sanat eserleri üzerinden okumak

Birinci Öğretim[Yok]


Bu ders kapsamında; kadının tarihteki rolü ve işlevi sanat eserleri üzerinden okunarak tartışılmaktadır. Toplumsal cinsiyet çalışmaları ve sanat tarihi ilişkisi kurularak, Anadolu tarihinde kadının rolü üzerine değerlendirmelerde bulunulmaktadır.Toplumsal Cinsiyet ve tarih ilişkisine ait temel kavramlar ve yaklaşımlar kavranarak, Anadolu tarihinde kadının rolü sanat eserleri üzerinden incelenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Toplumsal cinsiyet tarihçiliği
3 Anadolu medeniyetlerinde kadının yeri
4 Antikçağda kadın
5 Ortaçağ da kadın
6 Yeniçağda kadın
7 Yakınçağ’da kadın
8 Öğrencilere araştırma-ödev konusu verilmesi
9 Öğrencilerin araştırma ödevlerinin sunulması
10 Öğrencilerin araştırma ödevlerinin sunulması
11 Öğrencilerin araştırma ödevlerinin sunulması
12 Öğrencilerin araştırma ödevlerinin sunulması
13 Öğrencilerin araştırma ödevlerinin sunulması
14 Öğrencilerin araştırma ödevlerinin sunulması
15 Final Sınavı

Merry E. Wisesner-Hanks, Tarihte Toplumsal Cinsiyet,2020, İs Bankası. Sonya O. Rose, Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliği Nedir? R.W.Conell, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Ayrıntı Yayınları. Nuran Şahin, Antik Dönemde Anadoluda Kadın, E.Ü. Yayınları. Dilek Maktal Canko, Bizans Toplumunda Kadın, E.Ü. Yayınları. Dilek Maktal Canko, Bizans Sanatında Kadın, Yeditepe Yayınları. H. Palaz Erdemir, Eskiçağda Cinsiyet ve Kadın, Serencam Yayınevi. Muhibbe Darga, Anadoluda Kadın, Yapı Kredi Yayınları. Joseph Campbell, Tarnrıçalar ve Tanrıçanın Dönüşümleri, İthaki Yyaınları, 2020. Sibel Eraslan, Kadın Sultanlar, Timaş Yayınları. Gonca Güçsav, Odalık, Yapı Kredi Yayınları. Ortaçağda Kadın, ED: Altan Çetin, Lotus Yayınları, 2011.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 1 20 20
Proje Hazırlama 1 50 50
Makale Kritik Etme 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 60 60
Okuma 1 36 36
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 1 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4
ÖÇ 2 3 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4
ÖÇ 4 5 4 4 5 2 3 4 5 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek