GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055201998 Paralel Programlama Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilerin paralel sistem ve algoritmaların teorik altyapısına kavramalarını ve mevcut problemler için paralel program geliştirebilmelerini sağlamaktır.


Asst.Prof. Dr.Cengiz Güngör


1 Paralel sistemlerde veri iletim yöntemlerini kavrayabilme.
2 Paralel sistemlerde veri iletim yöntemlerini kavrayabilme.
3 Verilen bir paralel algoritmanın asimptotik analizini yapabilme.
4 Verilen problemin etkin bir paralel algoritmasını geliştirebilme.
5 Veri paralel, fonksiyon paralel, sunucu-İstemci gibi farklı paralel algoritma tasarlama tekniklerini kavrayabilme ve karşılaştırıp yorumlayabilme.
6 Dengesiz yük dağılımı, bilgi aktarımı, ortak hafıza erişimi, paralelleştirilemeyen işler gibi paralel algoritmaların çalışma performanslarını etkileyebilecek faktörleri tanımlayabilme.
7 MPI kütüphanesini kullanarak etkin paralel program geliştirebilme.
8 Çoklu thread yapısında program geliştirebilme.


C Programlama, Ayrık Matematik, Temel Bilgisayar Mimarisi


Yok


Paralel bilgisayarlar. Mesaj iletmeli hesaplama. Tam paralel hesaplamalar. Böl ve yönet stratejileri. Pipeline hesaplama. Senkron hesaplamalar. Yük dengeleme. Dağıtık ortak hafıza sistemleri ve programlama. Sıralama algoritmaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders kapsamı anlatımı
2 Ders kapsamı anlatımı
3 Mesaj iletimli hesaplamalar
4 Tam Paralel hesaplamalar
5 Böl Yönet stratejileri
6 Ardışık hesaplamalar
7 Senkron hesaplamalar
8 ARA SINAV
9 Yük dengeleme ve bitiş tespiti
10 Paylaşımlı hafıza ile programlama
11 Dağıtık paylaşımlı hafıza sistemleri ve programlama
12 Sıralama algoritmaları
13 Sıralama algoritmaları
14 Görüntü işleme
15 Ödev problemlerinin çözümü
16 FİNAL SINAVI

Barry Wilkinson & Michael Allen, Parallel Programming Techniques and Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers Second edition, Pren-Hall 2004. Calvin Lin & Larry Snyder, Principles of Parallel Programming, Pren-Hall 2009


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Takım/Grup Çalışması 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Ev Ödevi 12 8 96
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 2 4 4
ÖÇ 2 2 2 4
ÖÇ 3 2 3 3 2 2 3
ÖÇ 4 3 2
ÖÇ 5 2 2
ÖÇ 6 2
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek