GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055252007 Nesne Yönelimli Programlama Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Nesneye yönelik yaklaşımın kullanıldığı programlama prensiplerini kavramalarını ve nesne yönelimli yazılım geliştirme süreçlerinde nesne tasarımı, kalıtım ve çok biçimlilik gibi temel programlama tekniklerini kullanabilmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. Geylani KARDAŞ


1 Sistem analizi yaparak sistem gereksinimlerini belirleyebilme.
2 Birleşik Modelleme Dili (UML) kullanarak sistem tasarımı yapabilme.
3 Birleşik Modelleme Dili (UML), şemalarını uygulayabilme.
4 Nesne yönelimli yazılım geliştirme süreçlerini uygulayabilme.
5 Programa uygun tasarım desenlerini seçerek uygulayabilme.
6 Modüler programlama yaparak tekrar kullanılabilir kod üretebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Nesne yönelimli programlamaya giriş, nesne yönelimli çözümleme ve tasarım, Birleşik Modelleme Dili (UML), nesne yönelimli programlamanın temelleri, tür özelliklerinin devralınması. Değişkenler, Akış Kontrolü, Sınıflar ve Nesneler, Dizinler ve Taşıyıcı Sınıflar, Arayüz Yapıları. Sınıflandırma ve soyutlama. Nesne tanımı ve çok türlü nesneler. Nesne özelliklerinin atanması ve saklanması. Nesneye dayalı yazılım geliştirme süreçleri, Nesneye dayalı çözümleme yöntemi ve gösterim sistemi, Nesneye dayalı tasarım yöntemi ve gösterim sistemi. Nesneye dayalı gerçekleştirme ve gösterim sistemi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1) Bilgisayarlara, İnternete ve Java'ya Giriş 2) Java Uygulamalarına Giriş
2 Sınıflar, Nesneler ve Metotlar
3 Kontrol İfadeleri
4 Metotlar
5 Diziler ve DiziListeleri
6 Kapsülleme
7 Kalıtım
8 Ara Sınav
9 Çok-şekillilik ve Arayüzler
10 1) İstisna Kontrolü 2) Tasarım Desenlerine Giriş
11 Dosyalar, Akışlar ve Nesne Serileştirme
12 1) Genel Koleksiyonlar 2) Genel Sınıflar ve Metotlar
13 Koşut Zamanlılık
14 Ağ Oluşturma
15 Proje Sunumları
16 Final

Java How to Program, Early Objects (10th Edition), Paul J. Deitel and Harvey Deitel, Pearson, 2015 Java Standard Edition Development Kit Eclipse Development Framework IntelliJ IDEA NetBeans IDEYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 75 75
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 5 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Okuma 5 3 15
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 1 4 1 5 3 4
ÖÇ 2 3 1 4 4 5 5 4
ÖÇ 3 1 3 4 4 1 4 1
ÖÇ 4 1 3 4 4 1 4 1
ÖÇ 5 3 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 6 1 1 3 1 4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek