GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055281998 Ağ Güvenliği Teknikleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgisayar ağları ile ilgili temel güvenlik kavramlarını öğrenmesini, ağ üzerinde aktarılan verinin gizlilik, bütünlük, aidiyet gibi bileşenlerini kavramasını, güvenlik mekanizması ile ilgili problemlere getirilen yaklaşım ve çözüm önerilerini değerlendirebilmesidir.1 1. Ağ güvenliği temel kavramlarını ve önemini öğrenme.
2 2. Şifreleme tekniklerini ve önemini öğrenme.
3 3. Servis reddetme ve hücum ve savunma tekniklerini öğrenme.
4 4. İç ve dış saldıranlara karşı veri koruma tekniklerini öğrenme.


Yok


Yok


Bilgisayar ağı üzerinde güvenlik teknolojilerinin araştırılması. Ağ güvenliği ve açık anahtarlamalı şifreleme. Güvenlik atak çeşitleri. PGP, PEM, Kerberos, X509, DSS güvenliği


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, temel kavramların tanıtılması
2 Hash fonksiyonları
3 Kullanıcı / web kimlik denetimi
4 Simetrik şifreleme
5 Güvenlik ihlalinde bulunan kişiler, ataklar, servis reddetme
6 Spam ve antispamler
7 Wi-Fi, RFID, VoIP güvenliği
8 Arasınav
9 Virüsler ve solucanlar
10 Açık anahtarlı şifreleme
11 PKI ve sertifikalar
12 IP ve Web güvenliği
13 Firewall lar
14 Kişisel ağlar
15 Araştırma projesi sunumları
16 Final

1. W. Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 4th ed., Prentice-Hall, 2006 2. C. Kaufman, R. Perlman and M. Speciner, Network Security 2nd ed, Pren-Hall,2003 3. Ross Anderson, Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, 2nd. Ed, Wiley, 2008


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 38
Proje Hazırlama 1 30
Ev Ödevi 1 30
Toplam 98
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 65
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 35

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Bütünleme Sınavı 1 3 3
Quiz 4 1 4
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 25 25
Proje Sunma 1 2 2
Makale Kritik Etme 1 25 25
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 8 64
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 226

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 2 5
ÖÇ 2 2 1 4 4 4
ÖÇ 3 2 2 4 4
ÖÇ 4 2 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek