GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055301998 Bilgisayar Ağ İletişimi II Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgisayar ağları ile ilgili bilgilerini kullanarak, kablosuz ve gezici ağlar ile ilgili temel prensipleri kavramalarını, medya sistemlerinin bileşenleri hakkında bilgi sahibi olabilmelerini, verilen bir ağ sisteminin yönetimini, güvenlik, altyapı, ilgili protokol özelliklerine bağlı kalarak yapabilmelerini sağlamaktır.


Yrd. Doç. Dr. Müge Sayıt


1 Kablosuz, gezici ve medya bilgisayar ağlarındaki temel kavramlar konusunda bilgi sahibi olabilme.
2 Kablosuz ağlarda haberleşen bilgisayarlar için farklı senaryolarda çalışan mesajlaşmaları yorumlayabilme
3 Kablosuz, gezici ya da medya ağları için verilen bithızı, paket kayıp oranı, hücre sayısı gibi parametreleri değerlendirerek, bu ağlar üzerinde çalışabilecek uygulamaları güvenlik ve yönetimi ile birlikte tasarlayabilme.
4 Verilen bir medya akışlandırma uygulaması için, deney seti tasarlayarak uygulamayı çalıştırma ve sonuçlarını analiz edebilme
5 Verilen bir medya akışlandırma uygulaması için, sunucu sayısı, bantgenişliği gibi değerler bilindiğinde, paket iletim hızını formüle edebilme
6 Ağ güvenlik sistemlerinin çalışmasını analiz edebilme ve verilen bir sisteme uyarlayabilme
7 Ağ yönetimi için önerilen farklı sistemler arasında ekyük, güvenlilik gibi parametreleri karşılaştırabilme
8 Sunucu – istemci yapıları ile ilgili gelinmiş teknoloji bilgisine sahip olabilme ve bu bilginin güncelliğini koruyabilecek düzeyde araştırma yapabilme


Bilgisayar Ağları 1


Yok


Kablosuz ve gezici bilgisayar ağlarının ve bu ağları oluşturan öğelerin birbirleri ile iletişim prensipleri. Medya akışlandırma amacıyla kurulmuş bilgisayar ağları: Saklı, canlı, interaktif video akışlandırma. Bilgisayar ağları iletişiminde güvenlik. Bilgisayar ağlarını oluşturan yazılım ve donanım öğelerinin yönetimi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kablosuz ve gezici ağlara giriş. Medya akışlandırma amaçlı ağlar ile ilgili genel bilgiler. Ağ güvenliği ve ağ yönetimi genel bakış
2 Kablosuz bağlantılar ve karakteristikleri. 802.11 kablosuz LAN mimarisi ve protokolü.
3 Hücresel internet girişi. Hücresel mimariye genel bakış. Gezici ağlarda yönetim ve presipler, adresleme.
4 Gezici IP kavramı. Hücresel ağlarda gezicilik yönetimi. Kablosuz ve gezici ağ özelliklerinin üst katmanlara etkisi.
5 Medya ağlarında çalışan uygulamalar, örnek sistemler. Ses ve video sıkıştırma. Sunucudan video akışlandırma prensipleri ve RTSP.
6 Ses alıcısında kalite sabitliği. Paket kayıplarından kurtarma. CDN. Gerçek zamanlı uygulamalar için protokoller:RTP, RTCP.
7 Medya servisleri için çoklu sınıflar. Planlama mekanizmaları. QoS sağlanması: Kaynak rezervi, Intserv, RVSP.
8 Arasınav
9 Ağ güvenliği. Simetrik ve açık anahtarlı şifreleme. Şifreli Hash fonksiyonları. Dijital imza.
10 Güvenli e-mail uygulamaları. PGP.
11 Güvenli TCP bağlantıları: SSL.
12 Ağ katmanında güvenlik:IPsec ve VPN. AH ve ESP protokolleri.
13 Güvenli kablosuz LAN. Güvenlik duvarları ve saldırı tespit sistemleri.
14 Ağ yönetimi. Ağ yönetimi için altyapı özellikleri.
15 Standart internet yönetim çerçevesi. Yönetim bilgisi yapısı: SMI. MIB. SNMP protokol operasyonları. ASN.1.
16 Final

James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th ed. Pearson, 2012


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 4 5 20
Problem Çözümü 3 5 15
Bireysel Çalışma 3 4 12
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 42 42
Okuma 4 3 12
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek