GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055322007 Telsiz Duyarga Ağları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrenciler; mobil tasarımsız ağlar ve telsiz duyarga ağları konusundaki en son araştırma, geliştirme ve standardizasyon gayretlerinin günümüzdeki sonuçlarını, bu tür ağlarda karşılaşılan tasarımsal sorunları ve sorunları gidermeyi ve bu tür konularda araştırma ve geliştirme yapmayı gerçekleştirebileceklerdir.


Doç.Dr.Orhan Dağdeviren


1 1. Mobil tasarımsız ağ ve telsiz duyarga ağı tasarımı yapabilme.
2 2. Literatürdeki son gelişmeleri takip edebilme becerisi kazanabilme.
3 3. Mobil tasarımsız ağlar ve telsiz duyarga ağlarını optimize edebilme becerisi.
4 4. Mobil tasarımsız ağlar ve telsiz duyarga ağlarında araştırma önerisi yapabilme becerisi.Yok


Tasarımsız ağlarda yönlendirme ve ortam erişim kontrolü konularının incelenmesi. Flooding yöntemiyle veri iletişimi. Reaktif ve proaktif yönlendirme protokolleri ve bu protokollerin optimizasyonu. Tasarımsız ağlarda adres çakışmasının farkedilmesi. Tasarımsız ağlarda TCP veri iletişim protokolünün kullanımının incelenmesi. Taşıtlar arası tasarımsız ağların incelenmesi. Telsiz duyarga ağlarının incelenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tasarımsız ağlara giriş
2 Tasarımsız ağlara giriş
3 Tasarımsız ağlarda yönlendirme sorunları
4 Tasarımsız ağlarda reaktif ve proaktif protokollerin incelenmesi
5 Tasarımsız ağlarda reaktif ve proaktif protokollerin incelenmesi
6 Tasarımsız ağlarda kullanılan reaktif ve proaktif protokollerin optimizasyonu
7 Tasarımsız ağlarda adres çakışması sorunları ve çözümleri
8 ARASINAV
9 Tasarımsız ağlarda TCP kullanımı
10 Tasarımsız ağlarda enerji problemleri
11 Tasarımsız ağlarda güvenlik sorunları
12 Telsiz duyarga ağlarına giriş
13 Telsiz duyarga ağlarındaki uygulamalar
14 Telsiz duyarga ağlarında güvenlik sorunları ve çözümleri
15 Taşıtlar arası tasarımsız ağlara giriş
16 FİNAL SINAVI

Ders sunumları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 25 25
Makale Kritik Etme 2 30 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
Okuma 13 4 52
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek