GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055342007 İleri Algoritmik Yöntemler Ders 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, bilinen algoritmaların ve veri yapılarının yöntem ve teorik analizleri incelenerek öğrencileri algoritmaların tasarım ve analizi hakkında geniş kapsamda bilgi ve fikir sahibi yapmaktır.


Assist. Prof. İlker Kocabaş


1 Algoritmik analiz matematiğine hakim olabilme
2 Büyüme fonksiyonlarının asimptotik gösterimlerini kavrayabilme
3 Verilen asimptotik fonksiyonları karşılaştırıp yorumlayabilme
4 Bir algoritmanın asimptotik çalışma zamanı fonksiyonunu hesaplayabilme
5 Dinamik, Açgözlü (Greedy) ve Böl-Yönet algoritma tekniklerinin ana mantığını anlamak, hangi şartlarda hangi yöntemin daha iyi olacağını belirleyebilmek
6 Verilen problemlere farklı algoritma teknikleriye algoritma geliştirebilme


Yok


Yok


Giriş, Yinelemeli Teknikler (Recurrences), Quicksort, Heapsort, Doğrusal zamanlı Sıralamalar, İkili Arama Ağaçları, Dinamik Programlama, Greedy Algoritmaları, Polinomlar ve FFT


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Algoritmalara giriş
2 Yinelemeli Teknikler (Recurrences)
3 Quicksort, Heapsort
4 Doğrusal zamanlı sıralamalar
5 Karım(hash) tabloları
6 İkili arama ağaçları, kırmızı-siyah ağaçları
7 Dinamik programlama
8 Greedy Programlama
9 ARA SINAV
10 Matrisler
11 Matrisler
12 İleri Veri yapıları
13 Graflar
14 Polinomlar , Birleşimsel Geometri(Combinatorial Geometry)
15 Konuların gözden geçirilmesi, örnek çözümü
16 FİNAL SINAVI

Introduction to algorithms, T.H. Cormen, C. E. Leiserson, R.L. Rivest, and C. Stein, McGraw-Hill , 2001. Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing, W.H.Press, Third Edition (2007), Cambridge University Press, ISBN-10: 0521880688


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 20 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 229

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek