GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055422009 Servis-yönelimli Hesaplama Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; web servislerini, web servis geliştirme standartlarını ve servis temelli yazılım mimarilerini tanımasını ve varolan web servis geliştirme araçlarını kullanarak servis tabanlı yazılım sistemlerini geliştirebilmelerini sağlamaktır.


Asst. Prof. Dr. Moharram Challenger


1 Web servisleri ve bunlara ait standartları kavrayabilme.
2 Sistem ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek tekil servisleri veya bütünleşik servis yapıları için iş akışlarını oluşturabilme.
3 Servis tabanlı mimarileri geliştirebilme.
4 Varolan yazılım geliştirme çerçeveleri, kütüphaneleri ve araçlarını kullanarak servis tabanlı yazılım mimarilerini gerçekleştirebilme.


Yok


Yok


Web servis temelleri, dağıtık hesaplama altyapıları, Basit Nesne Erişim Protokolü (SOAP), web servislerini tanımlama, web servislerini kaydetme ve keşfetme, adresleme ve bilgilendirme, web servislerinin koreografisi, web servis geliştirme araçları, servis tabanlı mimariler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma. Dersin gerekçesi ve önemi
2 Web servis temelleri. Bir yazılım sistemi olarak servis. Web servislerinin karakteristikleri. Web servislerinin etkileri ve olumsuz yönleri.
3 Dağıtık hesaplama ve Internet protokolleri. İstemci-sunucu modeli. Süreçler arası iletişim. Senkron ve asenkron ortakatman biçimleri. İstek-cevap mesajlaşma tekniği. Mesaj temelleri ortakatman
4 XML’e genel bir bakış. XML doküman yapısı. XML şemalarının yeniden kullanımı. Dokümanlar üzerinde dolaşma ve dokümanların dönüşümü.
5 Basit Nesne Erişim Protokolü (SOAP). SOAP mesaj yapısı. SOAP iletişim modeli. HTTP üzerinden SOAP mesajlarının iletilmesi. SOAP’ın avantaj ve dezavantajları
6 Web servislerinin tanımlanması. Web Servis Tanımlama Dili (WSDL). İstemci gövdelerinin WSDL kullanılarak hazırlanması. WSDL’in fonksiyonel olmayan tanımları
7 Web servislerinin kaydedilmesi ve keşfi. Evrensel Tanımlama, Keşif ve Bütünleşme (UDDI)
8 ARASINAV
9 Web servisleri ve durumlu kaynaklar (stateful services). WS-Resource Çerçevesi.
10 Web servislerinin bilgilendirilmesi. WS-Notification. Aboneler için mesaj filtreleme. WS-Topic
11 Web servis geliştirme araçları ( Apache Axis2, Metro, GlassFish Enterprise Service Bus ve JAX-WS)
12 Web servis geliştirme araçları (Windows Communication Foundation , JAX-RS ve Jersey)
13 Servis tabanlı mimariler. Servis tabanlı mimarilerde roller ve fonksiyonlar. Güvenilir mesajlaşma. WS-ReliableMessaging
14 Dağıtık servis tabanlı mimarilere ait bakış açıları. Büyük servis hatlarına (ESB) ait özellikler. ESB bütünleştirme stilleri. ESB topolojileri.
15 Dönem projesi sunumları
16 FİNAL SINAVI

Web Services: Principles and Technology (1st Edition), Michael P. Papazoglou, Prentice Hall, 2007. Service-Oriented Computing: Semantics, Processes, Agents (1st Edition), Munindar P. Singh and Michael N. Huhns, Wiley, 2005. Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design (1st Edition), Thomas Erl, Prentice Hall, 2005. SOA: Principles of Service Design (1st Edition), Thomas Erl, Prentice Hall, 2008. Çeşitli servis temelli yazılım sistemi geliştirme araçları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 5 5
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 14 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek