GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055432010 Güvenli Web Tasarımı Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, C# dilini kullanarak temelden gelişmişe web dizayn tekniklerini öğrenmeleri, bir internet sitesi kurulumunu, tema kullanımını, site yöneticiliği, güvenlik önlemleri, saldırı testi programları, saldırı teknikleri ve alınabilecek önlemleri geliştirmelerini sağlamaktır.


Asst.Prof. Dr.Cengiz Güngör


1 İnternet programlamada temel kavramları anlayabilme.
2 Güncel sitelerin altyapı özelliklerini tanımlayabilme.
3 Güvenlik zafiyetlerinin ve alınabilecek önlemlerin bilgisine sahip olmak.
4 Tema kullanımı ile site tasarımı yapabilme.
5 Temel HTML ve XML bilgisine hakim olma.
6 İleri düzey dinamik web sayfaları tasarımı yapabilme.
7 Temel veritabanı bilgisi ve PHP ve MySQL kullanımına hakim olmak.
8 SQL Server veritabanı kullanımına hakim olmak.
9 Profesyonel olarak .NET ortamında web programlayabilme.
10 Web site yöneticiliği bilgisine sahip olmak.


Yok


Yok


İnternet ve internet kavramları. İnternet programlamaya giriş. İnternet Teknolojileri: HTTP, Web sunucuları, HTML yazılımı, CSS2, Dynamik HTML, Formlar, JavaScript, VBScript, XML/XSL, DTD, Schema, XHTML, Java, Applets. CGI yazılı metinleri, PERL, Java, HTTP servlet, PHP, ASP, JSP. Veritabanı bağlantısı teknikleri. Visual Studio Kullanımı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, temel internet kavramları: HTTP, Web sunucuları ve güvenlik
2 İnternet program-lamaya giriş, formlar.
3 İstemci tarafı HTML, AJAX
4 Dinamik HTML: Flash, Java ve applet mimarileri
5 Dinamik HTML: CGI, PERL, ASP, PHP ve JSP betikleri
6 XML ayırıcıları, temel veritabanı bilgisi
7 MySQL ve MSSQL Server Veritaban-ları ve bağlantıları
8 Microsoft Server ‘da web admin’lik
9 Güvenlik üzerine güncel konular
10 C# ve .NET kullanımı
11 C# ve .NET ortamı
12 C# ve .NET ortamı
13 C# ve .NET ortamı
14 C# dili ve diğer konuların toparlanması


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 50 50
Proje Sunma 1 3 3
Okuma 14 5 70
Ev Ödevi 5 12 60
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 3 5 4 5
ÖÇ 2 5 3 4 4 5
ÖÇ 3 5 2 3 4
ÖÇ 4 5 3 3
ÖÇ 5 5 3 3
ÖÇ 6 5 3 3
ÖÇ 7 5 3 3
ÖÇ 8 5 3 3
ÖÇ 9 5 3 3
ÖÇ 10 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek