GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055021998 Veritabanı Yönetim Sistemleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, veritabanı tasarımı, tasarım dilleri ve sistem gerçekleştirimini içeren veritabanı yönetiminin temel kavramlarını tanımasını ve tasarım uygulaması gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.


Yrd. Doç. Dr. İlker Kocabaş


1 Veritabanı geliştirmede kullanılan veri modelleme (E-R, İlişikisel) kavramlarına hakim olabilme
2 Veritabanı yaratabilme ve tasarımın doğruluğunu kanıtlayabilme
3 İlişkisel veritabanlarında işlem yapmak üzere karmaşık SQL sorguları oluşturabilme ve PHP gibi diğer veritabanı destek yazılımlarını kullanabilme
4 Veri bütünlüğü ve güvenlik gibi veri yönetimi konuları kavrayabilme.
5 Kapsamlı programlama projeleri tasarımı için bir takım içinde çalışabilme


Yok


Yok


Varlık-İlişki Modeli. İlişkisel Model. SQL, MySQL, PHP. Veri depolama, Indeksleme ve 'Hashing', Internet veritabanları ve XML, Normal Formlar, Bütünlük (Integrity) ve Güvenlik, Oracle, PL-SQL, Sorgu İşleme, kayıt hareketleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri. Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
2 Varlık-İlişki Modeli
3 İlişkisel Model.
4 SQL
5 MySQL
6 PHP
7 Arasınav
8 PHP
9 Web Veritabanı
10 Normal Formlar
11 Bütünlük ve Güvenlik
12 Veri Depolama, İndeksleme ve Hashing
13 Oracle, PL-SQL
14 Sorgu İşleme, Kayıt Hareketleri, Genel Tekrar
15 Dönem Projesi Sunumları
16 Final Sınavı

1- A First Course in Database Systems, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom (2001), 2nd edition, Prentice Hall, USA 2- Database System Concepts, Silberschatz, Korth, Sudarsham (2004), 4th edition, McGraw Hill, USA. 3- PHP ve MySQL, Weilling, Thomson, ceviri B.Elcioglu (2005),3th edition, ALFA, Turkey. 4- Apache Web, Microsoft IIS 5- MySQL Database, Microsoft SQLServer, Oracle 6- MySQL Admin Tool 7- PHP, Microsoft ASP 8- WAMP (All-in-one server) 9- Macromedia Dreamweaver


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Gözlem 5 1 5
Rapor Hazırlama 3 3 9
Proje Hazırlama 1 50 50
Proje Sunma 1 3 3
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 5 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 51 51
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 51 51
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek