GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055041998 Programlama Dilleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; programlama dili kavramlarını değişik programlama dillerinden örneklerle anlamasını ve programla dillerinin temel bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.


Asst. Prof. Dr. Moharram Challenger


1 Yeni programlama dillerini kısa sürede öğrenebilecek düzeyde bilgi ve deneyim kazanabilme
2 Proje için en uygun programlama dilini seçebilme becerisi
3 Programlama dillerinin zayıf ve güçlü yanlarını değerlendirebilme becerisi
4 Problem çözümlerini örneğin nesne yönelimli programlama gibi çeşitli programlama yaklaşımlarını kullanarak bir programla dilinde ifade edebilme yeteneği


Yok


Yok


Programlama dilleri hakkında genel bilgiler, programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe, programlama paradigmalarına genel bir bakış, programlama dillerinde söz dizim ve anlam tanımlanması, programlama dillerinin makine diline çevrim süreci, yorumlayıcılar ve derleyiciler, değişkenler ve özellikleri, bağlama kavramı, veri tipleri ve tip dönüşümleri, altprogramlar, soyut veri tipleri, nesneye yönelik programlama kavramları (soyutlama, kapsülleme, sınıflar ve nesneler, kalıtım ve çokyapılılık), istisna ve istisnaların ele alınması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri
2 Programlama paradigmalarına genel bakış – Programlama dili uygulamaları, programlama dili değerlendirme kriterleri ve programlama dili tasarımına etki eden faktörler
3 Programlama paradigmalarına genel bakış – Programlama dillerinin sınıflandırılması, programlama dillerinin gerçeklenme metotları ve programlama dili ortamları
4 Programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe – Fortran, LISP, ALGOL, COBOL, BASIC, SIMULA, PROLOG, ADA, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Lua, C#, XSLT, JSP
5 Programlama dillerinde söz dizimi ve anlam tanımlanması – Söz dizimi tanımlanmasındaki problemler ve söz dizimi tanımlanmasında kullanılan yöntemler (CFG, BNF ve EBNF)
6 Programlama dillerinde söz dizimi ve anlam tanımlanması – Programlama dilinin yapısını tanımlamada kullanılan nitelikler ve programlama dilinin anlamını tanımlama
7 Programlama dillerinin sözcüksel ve sözdizimsel analizi – Sözcüksel analize giriş ve sözcüksel analizin yapılması
8 Programlama dillerinin sözcüksel ve sözdizimsel analizi – Programlama dillerinin ayrıştırılması ve ayrıştırma çeşitleri
9 ARASINAV
10 Değişkenler, bağlamalar ve kapsamlar - Değişkenler ve özellikleri, dinamik ve durağan bağlama ve kapsamların incelenmesi
11 Veri tipleri ve ifadeler – Veri tipi kavramı, basit ve yapısal veri tipleri, tip denetimi, tip dönüşümleri, tip uyumluluğu, sayısal, ilişkisel ve mantıksal ifadelerin incelenmesi
12 Komut seviyeli kontrol yapıları – Seçme koşullarının (if-else ve switch) ve döngü yapılarının (while, do-while ve for) farklı programlama dillerindeki kullanılışının incelenmesi
13 Altprogramlar – Prosedür ve fonksiyonlar, yerel değişkenler, iç içe girmiş altprogramlar, parametre aktarımı, aşırı yüklenmiş altprogramlar ve genel altprogramların incelenmesi
14 Soyut veri tipleri ve kapsülleme – Soyut veri kavramı, kapsülleme kavramı ve bu kavramların farklı programlama dillerindeki kullanılışının incelenmesi
15 Nesne yönelimli programlama – Nesne yönelik programlama kavramları, metotlar, diziler, sınıflar, nesneler, kalıtım, çokyapılılık, istisna ve istisnaların ele alınması konularının incelenmesi
16 FİNAL SINAVI

DERS KİTABI: Concepts of Programming Languages (9th Edition), Robert W. Sebesta, Addison Wesley, 2009 YARDIMCI KAYNAKLAR: Ders Sunumları DERS ARAÇLARI: Çeşitli programlama dili derleyicileri ve editörleri


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 5 5
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 3 3 3
ÖÇ 2 5 3 3 4
ÖÇ 3 4 4 4
ÖÇ 4 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek