GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055061998 İşletim Sistemleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, işletim sistemleri kavramlarının teori ve uygulamalarını Linux, Unix ve Windows gibi örnek işletim sistemleriyle; bilgisayar kaynak paylaşımının nasıl yapıldığını görmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. Muhammed Cinsdikici


1 Bir işletim sistemlerinin bileşenlerini kavrayabilme
2 İşletim sistemlerinin genel çalışma prensiplerini açıklayabilme
3 İşletim sistemi çeşitlerini ve özelliklerini karşılaştırabilme
4 Bir bilgisayar sistemindeki kaynak paylaşımı problemlerini farkedebilme
5 İşletim sisteminin servislerini kavrayabilme
6 İşletim sistemlerinde görev ve thread, ölümcül kilitlenme kavramlarını, görev planlama algoritmalarını, bellek yönetimini ve dosya sistemlerini açıklayabilme
7 Kaynak paylaşım yöntemlerinin bilgisayarın çeşitli alanlardaki performansına olan etkilerini irdeleyebilme
8 Çoklu threadler kullanarak ölümcül kilitlenme önleyici mekanizma gerektiren problemlere yazılım geliştirebilme
9 İşletim sistemleri ile ilgili kendine özgü bir konu hakkında araştırma yaparak bu konu hakkında açıklama, sunum ..vb yapabilme
10 İşletim sistemleri konusundaki etik sorunların farkında oluş.


Yok


Yok


Görevlerin tanımı, görevler arası iletişim, görev senkronizasyonu (Scheduling Synchronization), bellek yönetimi, sanal bellek, sayfalama, swapping, dosya sistemleri , girdi-çıktı güvenliği, koruma, ölümcül kilitlenme önleme algoritmaları, UNIX tabanlı kavramlar, dağıtık sistemlere giriş.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İşletim Sistemi tanımı, bilgisayar sisteminin temel bileşenleri, interrupt yakalama ve çeşitleri, depolama hiyerarşisi, işletim sistemi yapısı, işletim sistemi temel konu özetleri : görev yönetimi, hafıza yönetimi, bellek yönetimi.
2 İşletim sistemi servisleri, işletim sistemi arayüzleri (GUI ve CLI), Sistem Çağrıları ve işetim sistemiyle ilişkisi, sistem programları, MS-DOS yapısı, Unix sistem yapısı, microkernel sistem yapısı, Mac OS X ve Solaris sistem yapısı, sanal makineler.
3 Görev kavramı, görev planlama, görev işlemleri, görev zaman programlanması, birlikte çalışan görevler, görevler arası iletişi, sunucu-istemci tabanlı sistemlerde görevler arası iletişim
4 Thread tanımı, çoklu thread modeli, Posix threadleri (Pthread), Windows Xp threadleri, Linux ve Java threadleri
5 CPU planlama konuları: planlama kriterleri, çoklu işlemci zaman planlaması, zaman planlama algoritmaları, gerçek zamanlı planlama, thread planlaması, işletim sistemi örnekleri, Java thread senkronizasyon örneği
6 Görev senkronizasyonu, kritik bölge problemi, Peterson’un çözümü, donanımsal senkronizasyon, semaforlar, klasik senkronizasyon problemleri, monitör kavramı.
7 Ölü-kilit problemi, ölü-kilit önleme yöntemleri, ölü -kilitten kaçınma, ölü-kilit durumunu kurtarma
8 Ara Sınav
9 Klasik ölümcül kilitlenme algoritmaları ve çözümleri, örnek kod uygulamaları.
10 Bellek yönetimi, swapping, ardışıl yerleştirme, sayfalama, bölümleme, sayfalamayla birlikte bölümleme.
11 Sanal bellek, istenildiğinde sayfalama, görev yaratma,sayfayı yeniden yerleştirme, frame yerleştirme, istenildiğinde bölümleme, işletim sistemlerinden örnekler.
12 Dosya Sistem Arayüzü, dosya kavramı, dosya erişim metotları, dosya paylaşma ve dosya koruma, dosya ilişkilendirme kavramları.
13 Dosyalama sistemleri, disk yapısı, disk yönetimi, disk planlaması, RAID kavramı, çeşitleri ve yapıları, kalıcı depolama uygulamaması, disk erişiminde performans konuları.
14 Dağıtık sistemlerinin tanımları, uygulama alanları, avantaj ve kısıtları, dağıtık işletim sistemleri.
15 Proje Sunumları
16 Final Sınavı

1. Andrew S. Tanenbaum, Albert S.Woodhull, The Minix book: Operating Systems - Design and Implementation- (3.rd Edition),Prentice Hall, 2006 2. Silberschatz Galwin, Operating System Concepts with JAVA, Wiley, 2004


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 5 10
Proje Hazırlama 8 5 40
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Okuma 7 3 21
Ev Ödevi 7 7 49
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3 5
ÖÇ 6 3 5
ÖÇ 7 2 3
ÖÇ 8 4 3 4
ÖÇ 9 3 2
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek