GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055071998 Bilgisayar Ağ İletişimi I Ders 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgisayar ağları konusunda bilgi sahibi olmalarını, ağ üzerinde bilgisayar arası iletimde karşılaşılan akış, hata ve sıkışıklık sorunlarına karşı geliştirilmiş çözümleri kavramalarını, ağ üzerinde çalışan yönlendirme algoritmalarını analiz edebilmelerini ve verilen parametreler doğrultusunda bir ağ iletişim protokol tasarımını yapabilmelerini sağlamaktır.


Yrd. Doç. Dr. Müge Sayıt


1 Bilgisayar ağlarındaki temel kavramlar konusunda bilgi sahibi olabilme.
2 Bilgisayar ağları katman yapısını ve katmanların özellikleri ile iletişim prensiplerini kavrayabilme.
3 Uygulama katmanında çalışabilecek ve bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan yazılımlar tasarlayabilme ve geliştirebilme.
4 İletim katmanında yer alan protokolleri analiz edebilme.
5 Verilen bir protokol için sonlu durum makinası tasarlayabilme
6 Pencere boyutu, paket dolaşım zamanı gibi parametreler doğrultusunda paketlerin belirli bir hat üzerinde iletimi ile ilgili problem çözebilme.
7 Ağ üzerinde verilen bir yönlendirme protokolüne göre paketleri takip edeceği yönü belirleyebilme.
8 Bir bilgisayar ağı sistemi için, verilen özellikler doğrultusunda adresleme ile analiz ve tasarım yapabilme.
9 Bilgisayar ağları ile ilgili konularda gelinmiş teknoloji bilgisine sahip olabilme ve bu bilginin güncelliğini koruyabilecek düzeyde araştırma yapabilme.


Yok


Öğrencilerin, temel matematik bilgisine sahip olması önerilmektedir.


Bilgisayar ağları ve internet. OSI mimarisi esas alınarak ağ protokol katmanlarını inceleme: Uygulama katmanı, iletim katmanı, ağ katmanı, bağlantı katmanı. Yerel alan ağları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İnternet ve ağ kavramları, devre anahtarlama ve paket anahtarlama tekniklerine genel bakış.
2 Paket anahtarlama ağlarda gecikme, kayıp ve verim kavramları. Protokol katmanları ve servis modelleri.
3 Uygulama Katmanı: Ağ uygulamalarının temel prensipleri. Süreçler arası iletişim sağlama. Uygulama katmanı protokolleri, Web ve HTTP uygulamaları.
4 Uygulama Katmanı: İnternet üzerinden posta gönderimi. SMTP protokolünün özellikleri. DNS ve DNS tarafından sağlanan servislerin incelenmesi.
5 Uygulama Katmanı: Görevdeş ağlar üzerinde çalışan uygulamalar. Görevdeş ağlarda dosya iletimi. DHT. TCP ile soket programlamanın esasları ve örneklemeler.
6 İletim Katmanı: İletim katmanı hakkında genel bilgilerin verilmesi, iletim katmanı servisleri. İletim ve ağ katmanı arasındaki ilişki.
7 İletim Katmanı: Güvenli veri iletiminin temel presipleri. Güvenli veri iletimi sağlayan protokoller: GBN (Go-back N) ve SR (Selective Repet)
8 İletim Katmanı: Bağlantılı iletim protokolü TCP. Paket dolaşım zamanını tahminleme ve zaman aşımı kavramları. TCP akış kontrolü ve TCP bağlantı yönetimi. Ağ üzerinde sıkışıklığın sebepleri ve maliyeti. Sıkışıklık kontrolü yaklaşımları. TCP sıkışıklık kontrolü ve ağ kaynaklarını adil paylaşım stratejisi
9 Arasınav
10 Ağ Katmanı: İletim ve yönlendirme prensipleri, ağ servis modelleri. Sanal devre ve datagram ağları.
11 Ağ Katmanı: Yönlendiricilerin yapısı, giriş – çıkış portları, anahtarlama yapısı, kuyruk oluşumunun incelenmesi. IP protokolü, Ipv4 ve IPv6. ICMP protokolü.
12 Ağ Katmanı: LS, DV ve hiyerarşik yönlendirme algoritmaları. İnternet üzerinde yönlendirme, RIP, OSPF ve BGP. Yayılım ve çoklugönderim için geliştirilmiş algoritmalar.
13 Bağlantı Katmanı: Giriş ve bu katmanın sağladığı servisler. Hata tespit etme ve düzeltme teknikleri, eşlik biti kontrolleri, CRC
14 Bağlantı Katmanı: Çoklu giriş protokolleri, kanal paylaştırma, rastgele giriş, sıra alma protokolleri. LAN. Adresleme problem ve çözümleri. MAC adresleri, Adres çözümleme protokolü (ARP)
15 Bağlantı Katmanı: Eternet paket yapısı ve teknolojileri. CSMA/CD. Anahtarlar, bağlantı katmanı anahtarlarının özellikleri. Anahtarlar ile yönlendiriciler arasındaki farklar.
16 Final

James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th ed. Pearson, 2012


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 2 4 8
Problem Çözümü 3 5 15
Bireysel Çalışma 4 5 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 29 29
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
Okuma 5 4 20
Ev Ödevi 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 2 5 5 5
ÖÇ 3 3 5
ÖÇ 4 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek