GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055082008 Bilgi Sistemleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilere bilgisayarlı bilgi sistemlerinin kurumlarda ve toplumda etkisi hakkında geniş bir kavrama becerisi kazandırmaktır. Dersin sonunda öğrencilerden; bilginin edinilmesine, organize edilmesine, dağıtılmasına, kullanılmasına, korunmasına ve bakımının sağlanmasına yönelik yöntemlerin bilinmesi beklenmektedir.


Prof. Dr. Bahar Karaoğlan


1 Sayısallaşmanın ve bilgi teknolojilerinin iş hayatındaki ve toplumdaki etkilerini kavrayabilme.
2 Kurumların değişik seviyelerinde bilgi sistemlerinin (BS) kullanımı ve kapasitesini kavrayabilme
3 İşlembilgi sistemlerini, yönetim bilgi sistemlerini, karar destek sistemlerini ve stratejik bilgi sistemlerini ayırt edebilme.
4 BS'lerin kurumun bir varlığı olarak anlaşılması: yararlarını ve maliyetini değerlendirebilme.
5 Kurumsal değişikliklerde karşılaşılan zorlukların nedenlerinin ve çözüm yollarını anlayabilme
6 Proje yönetimi strateji ve yöntemlerinin kavrayabilme.
7 Risk yönetimi yöntemlerinin kavrayabilme.
8 Bilgi mühendislerinin rolünün ve fonksiyonun kavrayabilme.
9 Bilgi yönetiminin iş zekası ve kurumsal öğrenmedeki öneminin kavrayabilme.
10 Tedarik zinciri yönetimi ve müşteri bilgi yönetim sistemleri uygulamalarının kavrayabilme
11 Gizlilik ve bilgi haklarının kurumlarda ve toplumdaki önemini kavrayabilme
12 Veri depolarının oluşumunun ve veri madenciliği uygulamalarının kavrayabilme.
13 E-ticaret ve e-ödeme ile iş yapma yöntemlerini anlama.


Yok


İngilizce okuma ve anlama becerisi


Küresel iş ortamında sayısal bilgi sistemlerinin önemi; kurumsal sistemler için iş süreçlerinin analiz edilmesi; Bilgi sistemlerinde etik ve sosyal kavramlar; E-ticaret: Sayısal Pazarlar, sayısal varlıklar; bilginin yönetilmesi; kurum öğrenmesi, Stratejik bilgi sistemleri ve karar verme sistemleri; Proje yönetimi: değişim yönetimi ve bilgi sistemlerinin maliyet/fayda hesplarının yapılarak değerlendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Küreselleşme ve Bilgi Sistemleri (BS)
2 İş ortamında BS nasıl kullanılır?
3 BS'in İş Ortamındaki Değeri
4 Değişim Yönetimi
5 Bilgi Yönetimi
6 BS'lerin Yeniden Tasarlanması
7 Karar Verme Destek Sistemleri
8 Ara sınav
9 Kurumsal Sistemler için İş Süreci Analizi
10 İş Zekası ve Kurumsal Öğrenme
11 Veri Kaynaklarının Yönetilmesi
12 İnternet ve Yeni Bilgi Teknolojileri Altyapısı: E-ticaret: Sayısal pazarlar,sayısal varlıklar.
13 Etik ve Sosyal Etkiler • Durum Çalışması: Gizlilik ve bilgi hakları.
14 Bilgi Sistemlerinin Güvenliği • Durum Çalışması: BS'teki tehlikeler.
15 Öğrenci Proje Sunumları
16 Yıl Sonu Sınavı

Ders Kitabı: Laudon &Laudon. Management Information Systems, 10th edition, Prentice Hall, 2007 Yardımcı Kiap: Turban, McLean, Whetherbe. Information Technology for Management, Wiley, 1999


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 13 3 39
Problem Çözümü 3 5 15
Rapor Hazırlama 7 8 56
Proje Hazırlama 1 30 30
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek