GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055171998 Uzman Sistemler Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilere uzman sistemlerin Yapay Zeka (YZ) alanındaki yeri ve uygulamaları hakkında geniş bilgi vermek ve uzman sistemleri geleneksel programlamadan ayıran özelliklerin anlaşılmasını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrencilerden uzman sistemler oluşturmak için gerekli teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.


Prof. Dr. Bahar Karaoğlan


1 Uzman Sistem yazılımı ile geleneksel yazılım arasındaki farkı kavrayabilme.
2 Bilgi mühendisliği görev ve yöntemlerini kavrayabilme.
3 Uzman sistem geliştirmek için uygun olan ve olmayan problemleri ayırt edebilme.
4 Uzman sistemde bulunması gereken alt öğeleri tanımlayabilme ve görevlerini kavrayabilme
5 Bilgi tabanında bilgi temsil yöntemlerini kavrayabilme
6 Bilgi tabanında bilgi gösteriminin çıkarsama yöntemlerine olan ilişkisini kurabilme.
7 Çıkarsama yöntemlerini kavrayabilme.
8 Probleme ilişkin bilgiyi mantıksal önermeler/anlamsal ağlar/çerçeve ile gösterebilme.
9 Uzman sistem geliştirme araçlarını kavrayabilme.
10 Uzman sistem kabuğu ile bir problem için uzman sistem geliştirebilme. Bir uzman sistemin değerlendirmesini yapabilme.
11 Bir uzman sistemin değerlendirmesini yapabilme.


Yok


Yok


Bu dersin içeriği üç temel alanda toplanmaktadır: Bilgi edinme ve edinilen bilginin formülüze edilmesi (Bilgi Mühendisliği)- Bilgi Tabanının oluşturulması (kural tabanlı, anlamsal ağlar, çerçeve, önermeler mantığı); çıkarsama mekanizmaları, problem çözme ve arama yöntemleri; uzman sistem geliştirme araçları (LİSP ve Prolog programlama dilleri, uzman sistem kabukları).


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: • Uzman sistemlerin tanıtılması.
2 Bilgi Gösterimi ve Biçimsel Mantık: • Mantıksal gösterim şemaları: birinci derece mantık önermeleri.
3 Bilgi Gösterimi ve Biçimsel Mantık: (devam) • Prolog'a giriş ve uygulamalar.
4 Bilgi Gösterimi ve Biçimsel Mantık: (devam) • Lisp'e giriş ve uygulamalar.
5 Bilgi Gösterimi ve Biçimsel Mantık: (devam) • Anlamsal Ağlar, çerçeveler ve üretim sistemleri..
6 Belirsizliğin Yönetimi:
7 Problem Çözümü: • Arama yöntemleri: derinlik öncelikli ve genişlik öncelikli arama.
8 Problem Çözümü: (devam) • Oyun oynama
9 Ara sınav
10 Uzman Sistem Araçları
11 PROTEGE
12 Uzman Sistemler Geliştirme Süreci
13 Bilgi tabanlı Sistemler Geliştirmek için Yöntemler
14 Bilgi tabanlı Sistemler Geliştirmek için Yöntemler
15 Öğrenci Proje Sunumları
16 Yıl Sonu Sınavı

• Giarratano, Riley.1994. Expert Systems: Principles and Programming, PWS Publishing Company, Boston • Gonzales, A.J., Dankel, D.D.The Engineering of Knowledge Based Systems, Prentice Hall, 1993 • Jackson, P. Introduction to Expert Systems, Addison-Wesley, 1999 • Luger, G., Stubblefield, W.A., Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, The Benjamin/Cummings Publishing Company, inc., 1993. • Awad Elias M.Building Expert Systems: Principals, Procedures and Applications 1996.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 12 3 36
Rapor Hazırlama 3 8 24
Proje Hazırlama 1 26 26
Proje Sunma 1 3 3
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 7 49
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek