GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055472012 Bilgisayar Ağları Programlama Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; iletişim protokollerindeki geçerli trendleri kavrayabilmelerini ve soket programlama, süreçler arası haberleşme ve network araştırmalarının nasıl yapıldığı hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.


Asst. Prof. Dr. Moharram Challenger


1 OSI katmanlarını ve protokolleri kavrayabilme.
2 TCP/UDP protokollerini kullanarak uygulama geliştirebilme
3 Paylaşılmış bellekli ortamlarda çok iş parçacığı programlama yapabilme ve senkronizasyonu sağlama
4 Karmaşık ağ uygulamaları tasarlayabilme ve sunabilme.


Lisans düzeyinde İşletim Sistemleri ve Java/C# programlama dersleri


Yok


Linux Süreçleri ve Ortamı, İlkel Haberleşme, Borular(Pipes), Süreç Mesaj Kuyrukları, Semaforlar, Paylaşılmış Bellek, Uzak Yordam Çağrısı, Ağ Katmanı Programlama [Soketler, TCP/UDP Programlama], Uygulama Programlama Örnekleri [ICMP, SNMP, SMTP, HTTP]


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, programlar, süreçler
2 Çalışma Ortamı
3 Süreçlerin yaşam döngüsü
4 İlkel Haberleşme
5 Borular
6 Mesaj Kuyrukları
7 Semaforlar
8 Vize
9 Paylaşılmış Bellek
10 Uzak Yordam Çağrısı
11 Soketler
12 TCP / UDP Programlama
13 TCP / UDP Programlama
14 Proje
15 Proje
16 Final

InterProcess Communications in LINUX, John Shapley Gray, Prentice Hall, 2003 C# Network Programming, Richard Blum, Sybex, 2002 Java Network Programming, Merlin & Conrad Hughes et.al, Manning, 1997


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 60 60
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Okuma 5 3 15
Ev Ödevi 6 5 30
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 3
ÖÇ 2 3 2 3
ÖÇ 3 4 3
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek