GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055482013 Kullanıcı Arayüz Tasarımı Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencilerin; mekanı kullanıcı yönüyle değerlendirebilmelerini, kullanıcı davranışlarını yorumlayabilmelerini ve kullanıcıların davranışları ile mekan arasında ilişki kurarak bu ilişkiyi yorumlayabilmelerini sağlamaktır.


Assoc. Prof. Emine MALKOÇ TRUE


1
2
3
4
5


Yok


Yok


- Mekan kavramı - Kullanıcı kavramı - Mekan – Kullanıcı İlişkileri - Değerlendirme yaklaşımları ve yöntemler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

- Zeisel, J., 1995. Inquiry by Design : Tools for Environment-Behavior Research. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN: 0521319714, 250 p. - Öymen Gür, Ş., 1996. Mekan Örgütlenmesi. Gür Yayıncılık, ISBN: 975 – 94906- 0- 9, Trabzon. - Sanoff, H., 1992. Integrating Programmig, Evaluation and Participation in Design: A Theory Z Approach. ISBN: 1856283380, 127 (29-55). - Friedmann, A., C. Zimring, E. Zube, 1979. Environmental Design Evaluation. Plenum Press, New York, ISBN: 0-306-40092-8.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek