GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055532016 Oyun Teorisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere oyunlardaki temel kavramların ve teorilerin tanıtılmasıdır ve karar aşamasındaki öğelerin davranışlarının stratejiler olarak modellenip, öğrenilen teorilerin bunlar üzerinden uygulanışının kavratılmasıdır.


Prof.Dr. Mehmet Emin DALKILIÇ


1 Oyun Teorisine dair temel kavram ve teorileri kavrayabilme
2 Oyun Teorisine dair temel kavram ve teorileri gerçek problemlere uyarlayıp kullanabilme
3 Karar aşamasındaki oyuncuların davranışlarını strateji olarak modelleyebilme
4 Modellenen oyunların mevcut teorilerle çözümlerini analiz edebilme
5 Farklı koşullar karşısında uygun stratejilerin sistematik olarak araştırılması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Oyunların tanımlanması, sınıflandırılması, sıralı ve eşzamanlı oyunlar, işbirlikçi ve işbiriliksiz oyunlar, iki kişilik sıfır toplamlı olan ve olmayan oyunlar, mükemmel bilgi altında olan ve olmayan oyunlar, Minimax teoremi, minimaks ve maksimin stratejileri, Nash teoremi, dominant stratejiler, saf ve karma stratejiler, tekrarlı oyunlar, koalisyon oyunları, Shapley değeri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oyun Teorisine Giriş
2 Oyunların Sınıflandırılması
3 Klasik Bazı Oyunlar (Tutsak İkilemi, Cinsiyet Çekişmesi, Ultimatom Oyunu v.b.)
4 Minimaks Teoremi
5 Nash Teoremi
6 Baskın Stratejiler
7 Ezilen Stratejilerin Tekrarlı Elenmesi, Pareto optimallik
8 Arasınav
9 Eşzamanlı oyunlar
10 Sıralı Oyunlar
11 Tersine Tümevarım Dengesi
12 Alt-oyun Mükemmel Denge
13 Oyunlarda Adalet
14 Koalisyonlar
15 Tekrarlı oyunlar
16 Yarıyıl sonu sınavı

Essentials of Game Theory: a Concise Multidisciplinary Introduction, Kevin Leyton-Brown, Yoav Shoham, Morgan & Claypool Publishers, 2008 Game Theory 101: The Complete Textbook, William Spaniel, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2011 An Introduction to Game Theory, Martin J. Osborne, Oxford University Pess, 2003Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 6 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 70 70
Toplam İş Yükü (saat) 227

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 3 4
ÖÇ 2 4 3 2 3 3 5
ÖÇ 3 3 2 4
ÖÇ 4 5 2 4
ÖÇ 5 4 2 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek