GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055632017 Bilgisayar Dil Mühendisliği Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, temel görüntü işleme yöntemlerini tanıyabilmesini, görüntü işlemede bilgisayar kullanımının önemini kavrayabilmesini, MATLAB programını temel görüntü işlemlerini yapabilecek düzeyde kullanabilmesini ve görüntü işleme algoritmaları geliştirebilmesini sağlamaktır.


Asst. Prof. Dr. Muhammed Cinsdikici
Temel lineer cebir ve matematiksel analiz bilgi ve becerileri


Yok


Sayısal Görüntü Temel Kavramları, Uzamsal Alanda Görüntü, Frekans Alanında Görüntü, Görüntü Onarma, Görüntü Bölütleme, Dalgacıklar, Görüntü Sıkıştırma, Biçimsel Görüntü İşleme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

1- Digital Image Processing 3rd Edition (DIP/3e), Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Prentice Hall, 2008. 2- Digital Image Processing Using MATLAB, Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Steven L. Eddins, Prentice Hall, 2004. 3- Video & Image Processing Tutorial Using C#/VS.Net, http://www.cogitance.com/files/videoprocessing/videoprocessing.htm


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek