GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105055562017 Modern Yazılım Geliştirmede İleri Konular Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek LisansDersin amacı modern yazılım mühendisliğinde ileri teknolojiyi destekleyen çeşitli çağdaş konular üzerinde çalışmaktır.


Asst. Prof. Dr. Moharram Challenger


1 1. Yazılım sınama ve doğrulama konusunda bilgi sahibi olma
2 2. Büyük ölçekli yazılım mühendisliği yapabilme yeteneği
3 3. Gömülü ve IoT yazılım geliştirme becerisi
4 4. Yazılım mühendisliğinde araştırma yöntemleri bilgisine sahip olmak
5 5. Yazılım sürümü kontrolü ve yeniden yapılandırma yeteneği
6 6. “Systematic Review (SR)” ve “Systematic Literature Review (SLR)” yapabilme yeteneği


Yok


Bu dersi almadan once ‘Nesne Yonelimli Programlama’ ve ‘Programlama Dilleri’ hakkında bilgi sahibi olmaniz oneriliyor.


Dersin içeriği şu konular üzerinde yoğunlaşmaktadır: Yazılım sınama ve doğrulama, büyük ölçekli yazılım mühendisliği, gömülü ve IoT yazılımlara giriş, yazılım mühendisliğinde araştırma metadolojileri, yazılım sürüm kontrolü ve yeniden yapılandırma, SR ve SLR.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yazılım geliştirme metodolojileri
2 UML tabanlı yazılım tasarımı
3 SAT çözücülerini kullanarak yazılım sınama ve doğrulama
4 Buyuk ölçek’te sistemler için yazılım mühendisliği
5 Büyük ölçekli yazılım geliştirme için mevcut metodolojileri değiştirmek, genişletmek ve/veya birleştirmek için yaklaşımlar
6 Gömülü sistemler için yazılım geliştirme
7 IoT için yazılım geliştirme
8 Ara Sınav
9 Çoklu paradigma modellemesi: Yazılım ve fiziksel sistemlerin kombinasyonu
10 Yazılım mühendisliğinde araştırma metadolojisi
11 Sürüm kontrolü ve yeniden yapılandırma
12 Yazılım mühendisiliğinde tasarım paternleri
13 Yazılım mühendisliğinde “Systematic Review” ve “Systematic Literature Review”
14 Yazılım mühendisliğine çağdaş yaklaşımlar: Üretken yazılım mühendisliği
15 Donem proje sunumu
16 Final Sınav

• Pierre Bourque and Richard E. (Dick) Fairley “Software Engineering Body of Knowledge”, Version 3, IEEE Computer Society Press, 2014. • Daniel Jackson, “Software Abstractions - Logic, Language, and Analysis”, Revised Edition, MIT Press, 2012. • Sommerville, I., "Software Engineering", 10th Edition, Pearson, 2016.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 38 38
Final Sınavı 1 53 53
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 3 3 9
Rapor Hazırlama 2 7 14
Proje Hazırlama 1 50 50
Proje Sunma 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 4 12
Okuma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 248

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek